sk

Budúci farmaceutickí laboranti navštívili ŠÚKL

Bratislava, 21.11.2012

Dňa 12. novembra 2012 navštívili Štátny ústav pre kontrolu liečiv študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčín. Do Bratislavy zavítali s cieľom dozvedieť sa viac o pôsobnosti štátneho ústavu a jeho úlohách v procese registrácie liekov a dohľadu nad ich bezpečnosťou.

Stretnutie otvorila a študentov srdečne privítala vedúca Sekcie laboratórnej kontroly RNDr. Janka Janošková. Dokopy tridsať študentov štvrtého ročníka sa následne spolu so svojimi pedagógmi podrobnejšie oboznámilo s činnosťou sekcie, ktorú tvoria Oddelenie fyzikálno-chemických metód a Oddelenie biologických metód.

Študentom boli ukázané dve hlavné a najviac používané metodiky pri hodnotení kvality lieku, a to HPLC metóda a disolúcia (uvoľňovanie liečiva z lieku). Na oddelení biológie boli zasvätení do stanovenia bakteriálnych endotoxínov a mikrobiologickej čistoty. Tie im bližšie popísali pracovníčky oddelení Ing. Silvia Sedláčková, Ing. Ivana Trgiňová  a Beata Krivosudská.

O tom, že exkurzia maturantov zaujala, svedčí aj množstvo otázok, ktoré kládli študenti našim zamestnancom. Nepovšimnutý neostal ani záujem o prácu v ŠÚKL, o ktorej otvorene hovorili viacerí študenti.

Úlohy štátneho ústavu neboli pre maturantov žiadnou novinkou. O kompetenciách ŠÚKL sú študenti informovaní v rámci učebných osnov počas svojho štúdia. Ich implementáciu v praxi si však prišli pozrieť naživo počas pondelkovej návštevy.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png