sk

Budúcnosť antibiotík závisí od každého z nás

18.11.2018

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa prostredníctvom vlastnej kampane na sociálnych sieťach opäť aktívne zapája do Svetového týždňa povedomia o antibiotikách. Svetový týždeň povedomia o antibiotikách prebieha na celom svete od 18.-24.11.2019 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. 18. november je zároveň Európskym dňom antibiotík. Cieľom oboch iniciatív je zvýšiť povedomie o antibiotickej rezistencii a podporiť zodpovedné používanie antibiotík.

 

Antibiotiká predstavujú jeden zo základných pilierov modernej medicíny. Používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií, napríklad kože a tkanív, očí, uší, dýchacích alebo močových ciest. Konkrétne antibiotikum môže byť účinné proti jednému alebo viacerým typom baktérií. Antibiotiká účinkujú tak, že bakteriálnu bunku buď usmrtia, alebo zabránia jej rastu a ďalšiemu množeniu.

Keď baktérie získajú voči antibiotikám určitú odolnosť, daný jav nazývame antibiotická rezistencia. Rezistencia na antibiotiká nevzniká priamo u ľudí či zvierat, ale vytvárajú si ju bakteriálne bunky, čím sa znižuje liečebný účinok antibiotík. Tento jav je síce pre baktérie prirodzený, no nadužívanie a nesprávne užívanie antibiotík ho mnohonásobne urýchľuje. Antibiotická rezistencia predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie, potravinovú bezpečnosť a rozvoj. Antibiotiká majú na rezistentné baktérie nižší alebo žiaden účinok, čo má za následok dlhšiu hospitalizáciu pacientov, zvýšenú úmrtnosť, ale aj vyššie náklady na liečbu. V Európskej únii/ Európskom hospodárskom priestore (EÚ/ EEA)  sa každý rok v dôsledku antibiotickej rezistencie vyskytne približne 670 000 infekcií a približne 33 000 ľudí na následky týchto infekcií zomrie. Antibiotická rezistencia má aj ekonomický dopad – náklady na zdravotníctvo v EÚ/ EEA súvisiace s antibiotickou rezistenciou predstavujú približne 1,1 miliardy eur ročne[1].

Antibiotická rezistencia je komplexný problém a vyžaduje si spoluprácu medzi viacerými sektormi a stranami (zákonodarcovia, farmaceutický priemysel, poľnohospodársky a potravinársky sektor, zdravotnícki pracovníci, pacienti, atď.). Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa v rámci svojej kompetencie zameriava na šírenie osvety najmä medzi laickou verejnosťou. Podľa údajov Eurobarometra zo septembra 2018 až 61 % ľudí na Slovensku nevie, že antibiotiká neúčinkujú proti vírusom a až 25 % Slovákov uviedlo, že naposledy užilo antibiotiká proti chrípke alebo prechladnutiu. Obe tieto ochorenia sú zvyčajne vírusového pôvodu a užívanie antibiotík pri ich liečbe nemá žiaden prospech pre pacienta. V súlade s WHO mottom „Budúcnosť antibiotík závisí od každého z nás“ sa preto ŠÚKL zameriava na to, ako môže jednotlivec prispieť v boji s antibiotickou rezistenciou:

  • Mnohým infekciám dokážeme účinne predchádzať – je potrebné dodržiavať pravidlá správnej hygieny a očkovací kalendár.
  • Antibiotiká neliečia vírusové ochorenia, ako napríklad prechladnutie alebo chrípku.
  • Antibiotiká užívajte, len ak vám ich predpísal lekár. Neužívajte antibiotiká niekoho iného ani antibiotiká, ktoré vám zostali po predchádzajúcom ochorení. O antibiotiká sa nedeľte.
  • Pri užívaní antibiotík dodržiavajte predpísané dávkovanie, časové intervaly aj dĺžku liečby.
  • Liečba sa nekončí zlepšením príznakov – antibiotiká je potrebné doužívať podľa predpisu lekára.
  • Ak vám zostanú nespotrebované antibiotiká, nedávajte ich nikomu inému ani ich nevyhadzujte do koša. Nespotrebované lieky je potrebné odniesť do lekárne.

Osvetová kampaň štátneho ústavu prebieha na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIn. Kampane na podporu povedomia o antibiotikách a antibiotickej rezistencii v týchto dňoch organizuje viacero medzinárodných i národných inštitúcii, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej liekovej agentúry či Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

[1]https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/surveillance-antimicrobial-resistance-Europe-2018.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png