sk

Európska kampaň na podporu hlásení nežiaducich účinkov

19.11.2018

V rámci siete európskych liekových agentúr sa už tretíkrát koná kampaň na podporu hlásenia podozrení na nežiaduce účinky, do ktorej sa tento rok opäť zapája aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Jej cieľom je šíriť povedomie o dôležitosti hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov. Kampaň prebieha v dňoch 19.-23.11.2018 a je zameraná na zvyšovanie hlásení nežiaducich účinkov u detí a tehotných a dojčiacich žien. Štátny ústav pre kontrolu liečiv minulý rok prijal 1723 hlásení podozrení na nežiaduce účinky (z toho 1434 obsahovalo údaje o veku pacienta). Len 154 hlásení sa týkalo pacientov pediatrickej populácie. Rodičia najlepšie poznajú svoje deti a vidia, keď s nimi niečo nie je v poriadku. Ak majú podozrenie na nežiaduce účinky, je potrebné ich nahlásiť.

Aj keď úlohou liekov je pomáhať – či už pri liečbe, diagnostike alebo prevencii ochorení, každý liek môže spôsobiť aj nežiaduce účinky. Ide o nechcené a škodlivé reakcie na liek. Je potrebné ich monitorovať, aby riziko lieku nebolo vyššie ako jeho prínos. Bezpečnosť lieku sa kontroluje nielen pri jeho registrácii, ale aj počas celého obdobia, kedy sa nachádza na trhu. Jednou z metód kontroly je práve analýza hlásení nežiaducich účinkov. Hlásenia podozrení na nežiaduce účinky liekov pomáhajú získavať aktuálne informácie priamo od pacientov alebo od zdravotníckych pracovníkov. Údaje z hlásení sú dôležitým zdrojom informácií, ktoré môžu viesť k zmenám v predpisovaní a užívaní liekov i v samotnej dokumentácii lieku (SPC a PIL).

Mnohým nežiaducim účinkom je možné predísť správnym užívaním liekov. Okrem zvyšovania povedomia o nežiaducich účinkoch a ich hlásení sa preto kampaň zameriava aj na správne užívanie liekov. Obzvlášť pri rizikových skupinách akými sú deti a tehotné či dojčiace ženy je dôležité užívať lieky v správnych časových intervaloch a správnych dávkach. Vždy je potrebné prečítať si písomnú informáciu pre používateľa. V prípade dieťaťa je potrebné uistiť sa, že liek je skutočne určený pre detského pacienta. Deti nie sú malí dospelí. Lieky určené výhradne pre dospelých pacientov nie sú vhodné pre deti ani v znížených dávkach. Lieky, ktoré užíva tehotná alebo dojčiaca žena môžu vplývať na nenarodené, resp. dojčené dieťa. Pred užívaním liekov je preto potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. Na užívanie liekov by si mali dávať pozor aj ženy, ktoré otehotnieť plánujú.

Súčasťou kampane sú krátke animácie, ktoré vytvorilo Uppsala Monitoring Centre (podporné centrum Svetovej zdravotníckej organizácie pre monitoring liečiv). Do kampane sa zapájajú nielen členské štáty EÚ, ale aj Austrália, Nový Zéland, krajiny z Latinskej Ameriky a Blízkeho východu. Kampaň podporujú aj medzinárodné organizácie ako Európska lieková agentúra a Európska komisia a medzinárodné pacientske organizácie, napríklad EURORDIS (Európska organizácia pre zriedkavé ochorenia).

Každý môže prispieť k bezpečnosti liekov a ochrane verejného zdravia. Hlásiť nežiaduce účinky môžete aj online na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png