sk

Európska komisia hľadá vedeckých expertov na pozíciu nezávislého PRAC experta

07.07.2017

Dňa 6.7.2017 vyhlásila Európska komisia výberové konanie na vymenovanie nezávislých vedeckých odborníkov do Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) v rámci Európskej liekovej agentúry (EMA).

Cieľom výzvy Európskej komisie je osloviť kandidátov, aby sa prihlásili na pozíciu nezávislého experta farmakovigilancie do Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) pri Európskej liekovej agentúre (EMA).

Záujemcovia môžu predkladať svoju žiadosť Európskej komisii (EK) do 30. septembra 2017. Po úspešnom ukončení výberového konania bude vybraných 6 nezávislých vedeckých expertov, ktorí budú vymenovaní na trojročné obdobie od 2. júla 2018. Súčasní nezávislí experti môžu taktiež požiadať o kandidatúru.  

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) bol ustanovený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010. PRAC je zodpovedný za poskytovanie záväzných odporúčaní Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) a Koordinačnej skupine pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy  pre humánne lieky (CMDh) vo všetkých otázkach týkajúcich sa činností dohľadu nad liekmi vo vzťahu k liekom na humánne použitie a o systémoch riadenia rizík a je zodpovedný za monitorovanie účinnosti týchto systémov riadenia rizík.

Viac informácií o podmienkach výberového konania si môžete prečítať na stránke EK: 

https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png