sk

Európska lieková agentúra bude mať novú výkonnú riaditeľku

25.6.2020

Členovia Dozornej rady Európskej liekovej agentúry (EMA) dnes zvolili novú výkonnú riaditeľku. Stane sa ňou Emer Cooke z Írska. Nahradí tak súčasného riaditeľa prof. Guida Rasiho, ktorému sa 15. novembra 2020 končí druhé funkčné obdobie.

Členkou Dozornej rady je aj riaditeľka ŠÚKL-u PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. Zároveň bola členkou užšieho tímu, ktorý posudzoval jednotlivé možnosti volebnej procedúry a pripravoval otázky pre kandidátov. Riaditeľ EMA bol historicky prvýkrát volený virtuálne, keďže v mnohých krajinách stále platia mimoriadne opatrenia a štandardné prezenčné hlasovanie by niektorým členom znemožnilo účasť na voľbe.

Podľa dr. Zuzany Baťovej „sa Dozorná rada musela vysporiadať s výzvou, ktorú predstavovala virtuálna voľba a nájsť riešenie vyhovujúce z technického i právneho hľadiska. Do užšieho výberu sa dostali dvaja kandidáti, obaja s veľmi silným profesionálnym profilom. Bolo mi cťou, že som bola tiež oslovená predsedníčkou Dozornej rady, aby sa som sa podieľala na prípravnom procese voľby ako jedna z piatich členov. Je to príklad toho, že aj Slovensko ako malá krajina má možnosť aktívne participovať na rozhodovaní o celoeurópskych otázkach. K tejto úlohe som pristupovala zodpovedne a s rešpektom. Funkcia výkonného riaditeľa EMA je veľmi dôležitá, keďže sa podieľa na stratégii a smerovaní tejto inštitúcie.

Emer Cooke má viac ako tridsaťročné skúsenosti v oblasti medzinárodnej liekovej regulácie, z toho osemnásť rokov pôsobila na riadiacich pozíciách. V súčasnosti je riaditeľkou odboru regulácie a predkvalifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pätnásť rokov pôsobila aj v Európskej liekovej agentúre, kde zastávala viacero pozícií vrátane riaditeľky odboru inšpekcií a odboru medzinárodných záležitostí. Po zvolení Dozornou radou vystúpi s vyhlásením pred Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu a až následne bude vymenovaná. Ide o vôbec prvú ženu na tomto poste.

Dozornú radu EMA tvorí 36 členov. Zastúpenie má každý členský štát, Európska komisia, Európsky parlament, pacientske organizácie, lekárska organizácia a veterinárna organizácia. Aby bola voľba úspešná, jeden z kandidátov musí získať 24 hlasov.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png