sk

Európska lieková agentúra (EMA) uskutoční prvé ,,verejné vypočutie“

12.07.2017

Európska lieková agentúra (EMA) informuje prostredníctvom svojej webovej stránky, že 26. septembra 2017 sa uskutoční prvé verejné vypočutie (z angl. public hearing) na tému valproáty používané v tehotenstve.

Vypočutie, ktoré je otvorené pre širokú verejnosť, sa uskutoční v rokovacích miestnostiach Európskej liekovej agentúry (EMA) v Londýne. Týka sa liekov obsahujúcich valproát pri liečbe žien alebo dievčat, ktoré sú tehotné alebo v plodnom veku. Každý registrovaný účastník má možnosť na tomto vypočutí požiadať o vystúpenie pred Výborom pre hodnotenie rizík liekov (PRAC).  

Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa, sa môžu zaregistrovať do 25. augusta 2017 na e-mailovej adrese: publichearings@ema.europa.eu. Vypočutie bude tiež vysielané naživo cez webovú stránku Európskej liekovej agentúry (EMA).

Verejné vypočutie je novým nástrojom, ktorý umožňuje Európskej liekovej agentúre (EMA) spolupracovať s občanmi Európskej únie (EÚ) v dohľade nad liekmi a počúvať ich názory a skúsenosti.

Viac informácií o verejnom vypočutí si môžete prečítať na stránke Európskej liekovej agentúry (EMA): 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png