sk

Európsky audit BEMA IV

Európsky audit BEMA IV

V dňoch 10. – 12. októbra 2017 bol Štátny ústav pre kontrolu liečiv podrobený medzinárodnému auditu BEMA IV (Benchmarking of European Medicines Agencies) ako súčasť programu, v ktorom sú v pravidelnom intervale preverované všetky európske liekové agentúry.

Účelom stretnutia bolo vzájomné porovnávanie systémov jednotlivých európskych agentúr. Spolupráca na takejto úrovni vytvára platformu, vďaka ktorej vzniká priestor na efektívny brainstorming a komplexnú spätnú väzbu. Auditori z troch rôznych krajín (Anglicko, Fínsko, Švédsko) tak hodnotili fungovanie ŠUKLu, jeho manažment, stratégie a postupy.

Počas predbežného hodnotenia sme načerpali nové nápady, vďaka ktorým môžeme kriticky hodnotiť náš vlastný systém riadenia. Vďaka podrobnej analýze sme odhalili naše silné aj slabé stránky, čo nám pomôže stanoviť si ciele na najbližšie roky a ďalej pracovať na lepších výsledkoch. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png