sk

Farmakoekonomika z pohľadu odborníkov

Bratislava, 4. júl 2012

Odborné semináre v oblasti liekovej politiky pokračovali aj v minulom týždni. Témou nedávneho stretnutia odborníkov a zástupcov pacientskych organizácii boli otázky týkajúce sa ekonomických aspektov v zdravotníctve.  Seminár s názvom Základy farmakoekonomiky a pre nefarmakoekonómov organizovala Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku. Vzhľadom na vysoký počet záujemcov sa seminár konal v dvoch termínoch.

Na stretnutí vystúpili okrem iných aj zástupcovia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). S témou Lieková politika a registrácia liekov – pohľad ŠÚKL a výstupy pre farmakoekonomiku vystúpila PharmDr. Anna Harčárová, PhD.  Na prednáške hovorila o životnom cykle lieku, efektivite a bezpečnosti lieku pre hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment) a procesoch regulácie.

O týždeň neskôr pokračoval v tejto prednáške aj riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Ján Mazag, ktorý svoju prezentáciu doplnil aj o inovácie v oblasti farmaceutického priemyslu. Poslucháčom poskytol odpovede na otázky, čo je inovácia, aké sú možnosti stimulácie pre farmaceutické firmy a následne pre dostupnosť nových liekov?

Seminár bol určený pre všetkých, ktorí sa zaoberajú ekonomickými aspektmi poskytovania zdravotnej starostlivosti: hodnotením účinnosti klinických štúdií, nákladových štúdií, metodológie, kvality života, liekovej a zdravotnej politiky.

Prezentácie zástupcov štátneho ústavu si môžete stiahnuť tu:

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png