sk

Inšpektori z Čiech a Slovenska na stretnutí na Morave

Bratislava, 6.9.2012

Stretnutie českých a slovenských kolegov sa nieslo v priateľskom duchu. Výmena skúseností a nadviazanie spolupráce bolo hlavným cieľom zúčastnených strán.

Vo Veľkých Bíloviach  stretli inšpektori už po štvrtýkrát. Dvojdňové stretnutie, ktoré sa konalo 30. – 31.8 2012, organizoval Ústav pro státní kontrolu veterinárnych biopreparátů a léčiv v Brne a pozvanie dostali aj inšpektori ŠÚKL. Okrem nich do Bílovic zavítali aj kolegovia z Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre a zamestnanci pražského Stáního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Stretnutie bolo výborným miestom na výmenu skúseností, s ktorými sa stretávame v našej inšpektorskej praxi. Aj keď práca inšpektora je v mnohých oblastiach rovnaká, predsa len existujú rozdiely medzi krajinami, čo boli pre nás zaujímavé zistenia “ uviedol vedúci Sekcie inšpekcie ŠÚKL PharmDr. PhDr. Matej Petrovič.

Na programe boli viaceré témy. Pozornosť bola venovaná aktuálnej činnosti a zmenám na inšpektorátoch za posledný rok, najčastejším nedostatkom zisteným pri kontrolách výrobcov a distribútorov, ďalej téme paralelného dovozu či inšpekciám v krajinách mimo EÚ.

Na stretnutí sa zúčastnilo celkovo 17 inšpektorov. Štátny ústav zastupovali okrem vedúceho Sekcie inšpekcie aj ďalšie inšpektorky: Mgr. Katarína Frťalová, Mgr. Ľubica Bašová a Mgr. Monika Kramoríšová.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png