sk

Liek Suboxone – Dovoz cudzojazyčných balení

18.12.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v uplynulých týždňoch zaznamenal početné otázky odbornej a laickej verejnosti ohľadom nedostupnosti lieku Suboxone, ktorý sa používa na liečbu závislosti od opioidových (narkotických) drog. ŠÚKL na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku (Indivior Europe Limited) povolil výnimku z uvádzania údajov v štátnom jazyku pre predmetný liek – počas doby nedostupnosti slovenského balenia bude predmetný liek distribuovaný v slovinskej jazykovej mutácii.

Liek je distribuovaný spoločne s voľne priloženou Písomnou informáciou pre používateľa (PIL) v slovenskom jazyku, ktorú je potrebné vydať každému pacientovi spoločne s cudzojazyčným balením prípravku. PIL a ostatné základné dokumenty k lieku sú dostupné aj tu.

V tejto súvislosti zverejňujeme aj Informačný list držiteľa pre zdravotníckych pracovníkov a lekárne

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png