sk

#MedSafetyWeek – Týždeň povedomia o hlásení nežiaducich účinkov liekov

25.11.2019

Užívate viacero liekov naraz? Prispejte k bezpečnosti liekov a nahláste podozrenia na vedľajšie účinky

 

V týždni od 25.-29.11.2019 prebieha už štvrtý ročník kampane #MedSafetyWeek zameranej na zvyšovanie povedomia o nežiaducich (vedľajších) účinkoch liekov a o možnostiach ich hlásenia. Tento rok je ústrednou témou kampane polyfarmácia, teda užívanie viacerých liekov naraz. Kampane sa zúčastňuje 57 liekových agentúr z celého sveta. Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa opäť aktívne zapája prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, InstagramLinkedIn.

Polyfarmácia je užívanie štyroch alebo viacerých liekov, pričom môže ísť o lieky viazané na lekársky predpis i voľnopredajné. Polyfarmácia je v niektorých prípadoch nevyhnutná (napr. sekundárna prevencia infarktu myokardu), má však svoje riziká. Polyfarmácia zvyšuje riziko nežiaducich účinkov, vrátane možnej liekovej interakcie, interakcie liekov s potravinami či bylinnými prípravkami.

Polyfarmácia sa môže týkať širokého okruhu pacientov, napr. pacientov s chronickými ochoreniami. Viacero liekov naraz najčastejšie užívajú starší pacienti, t. j. vo veku 65 rokov a viac. Podľa údajov WHO až 40 % ľudí v tejto populácii rutinne užíva štyri a viac liekov, pričom až tretina pacientov vo veku nad 75 rokov užíva šesť a viac liekov denne. Liekové agentúry sa preto tento rok zameriavajú aj na staršiu populáciu, ich rodinných príslušníkov, opatrovateľov, lekárov a lekárnikov.  

Užívanie liekov u starších ľudí má aj iné riziká – s pribúdajúcim vekom sa ľudské telo mení a organizmus môže na lieky reagovať odlišne. U starších pacientov sa môžu prejaviť zmeny  v metabolizme niektorých liekov, to znamená, že hladiny liekov v organizme môžu byť zvýšené alebo naopak znížené. Tieto skutočnosti sa musia brať do úvahy pri predpisovaní správneho dávkovania liekov. Ďalším rizikovým faktorom nielen u starších ľudí, ale všeobecne u pacientov, ktorí užívajú viacero liekov, je adherencia, teda dodržiavanie liečby. Čím viac liekov pacient užíva, tým je vyššie riziko, že ich nebude užívať správne.

Pri polyfarmácii zohrávajú veľkú rolu zdravotnícki pracovníci, najmä lekári a lekárnici. Lekári majú pri predpisovaní lieku vždy zohľadniť iné lieky, ktoré už pacient užíva a dávať pozor na liekové interakcie. Všetci zdravotnícki pracovníci sú povinní hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky liekov. Najviac takýchto hlásení štátny ústav eviduje od lekárov.

Prispieť k bezpečnosti pacienta môžu do veľkej miery aj lekárnici pri vydávaní lieku. Lekárnici majú pacienta poučiť o správnom dávkovaní a takisto s ním prekonzultovať možné interakcie užívaných liekov a nevhodných potravín pri danej liečbe. Lekárnici predstavujú pre pacienta najdostupnejšieho zdravotníckeho pracovníka, s ktorým môžu prekonzultovať zoznam svojich liekov a ktorý im môže poradiť so správnym manažmentom liečby. Lekárnici sú takisto povinní hlásiť nežiaduce účinky.

Potešujúca je skutočnosť, že v poslednom období výrazne stúpa počet hlásení podozrení na nežiaduce účinky od samotných pacientov.

Všetky obdržané hlásenia nežiaducich účinkov predstavujú veľmi cenné údaje, ktoré prispievajú k zvyšovanie bezpečnosti pacientov počas užívania liekov. Hlásenia sa vyhodnocujú a v prípade nových zistení sa prijmú potrebné opatrenia. Môže tak dôjsť napríklad k zmene v predpisovaní lieku, v dávkovaní lieku, k pridaniu nových nežiaducich účinkov alebo interakcií. Práve hlásenia pacientov, ktorí užívajú viacero liekov súčasne, môžu prispieť najmä k získavaniu nových údajov o interakciách.

Cieľom kampane nie je odradiť pacientov od užívania predpísaných liekov, keďže mnohé ochorenia si liečbu viacerými liekmi vyžadujú. Zámerom štátneho ústavu i ostatných liekových agentúr je upriamiť pozornosť pacientov i zdravotníckych pracovníkov na správne užívanie liekov, na liekové interakcie a na dôležitosť hlásenia nežiaducich účinkov.

Najdôležitejšie pokyny pre pacientov:

  • Lieky užívajte podľa pokynov lekára a lekárnika.
  • Ak užívate viacero liekov, pravidelne konzultujte ich používanie s lekárom alebo lekárnikom.
  • Ak máte po užití lieku podozrenie na nežiaduci účinok, nahláste ho sami, s pomocou rodinného príslušníka alebo prostredníctvom lekára či lekárnika.

Ako hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky:

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png