sk

Návšteva predstaviteľov Holandskej liekovej agentúry v ŠÚKL

31.5.2018

V dňoch 29.-30. mája 2018 sme v ŠÚKL privítali predstaviteľov Holandskej liekovej agentúry (MEB), PharmD Esther D. Nijholt-Faber, PhD a MSc. Jana L. Hagensa, CPA. Išlo o prvé stretnutie v rámci podpísaného Memoranda o porozumení medzi týmito dvoma agentúrami. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s úlohami jednotlivých sekcií a vytýčenie si ďalšieho programu spolupráce.

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. predstavila prácu Štátneho ústavu a vedúcich jednotlivých sekcií. Esther a Jan priblížili podmienky memoranda a uviedli príklady čerpania financií z projektu. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL). Riaditeľka Ústavu, MVDr. Judita Hederová, informovala o činnosti ÚŠKVBL, najmä o registrácii a inšpekčných aktivitách.  

Po úvodných prezentáciách nasledovali stretnutia na úrovni jednotlivých sekcií. V utorok 29. mája sa Esther a Jan zúčastnili diskusií so sekciou registrácie, farmakovigilancie a inšpekcie. V stredu 30. mája sa konalo stretnutie na sekcii klinického skúšania. Na záver zhrnuli Esther a Jan svoje návrhy riaditeľke ŠÚKL a konzultovali možnosti implementácie navrhovaných riešení.

Esther a Jan boli z návštevy Slovenska a slovenskej liekovej agentúry príjemne prekvapení. Najviac ocenili, že zamestnanci ŠÚKL sú ochotní sa profesionálne rozvíjať. Po Brexite sa od každého členského štátu vyžaduje intenzívnejšie zapájanie sa do európskych aktivít a prebratie procesov, ktoré boli doteraz pod dohľadom Veľkej Británie. Pre ŠÚKL to znamená potrebu zaškolenia nových zamestnancov z oblasti registrácie liekov a rozšírenie profesionálnej oblasti dlhoročných hodnotiteľov, čo je aj cieľom daného memoranda.

Memorandum of Understanding 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png