sk

Neželanému tehotenstvu sa dá zabrániť viacerými antikoncepčnými prípravkami

Bratislava, 26.9.2012

Podľa údajov zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva užívalo v roku 2010 hormonálnu antikoncepciu na Slovensku približne 350-tisíc žien vo fertilnom veku. Tento počet predstavuje viac ako dvojnásobný nárast oproti roku 1990, kedy sa pred neplánovaným otehotnením chránilo asi 170-tisíc žien. Rovnako narastá aj počet žien začínajúcich užívať antikoncepčné lieky, čo súvisí aj so znižujúcou sa hranicou začiatku sexuálneho života u mladých párov. Zabránenie neplánovanému tehotenstvu a zvýšenie povedomia o vedení bezpečného sexuálneho života podnietilo Európsku spoločnosť pre antikoncepciu a reprodukčné zdravie k zavedeniu tzv. Svetového dňa antikoncepcie. Téma tohtoročnej kampane nesie názov Vaša budúcnosť, vaša voľba, vaša antikoncepcia!

Proti neželanému tehotenstvu je dnes na Slovensku registrovaných niekoľko antikoncepčných prípravkov. Partneri si môžu vybrať zo širokého spektra hormonálnych prípravkov, ktoré do tela ženy uvoľňujú určité množstvo ženských hormónov – estrogénov a gestagénov - a zabraňujú tak ovulácii a činnosti vaječníkov. Medzi takéto formy antikoncepcie patria antikoncepčné tabletky, injekčné antikoncepčné látky, implantáty, vaginálny prstenec, náplasti či vnútromaternicové telieska.

„Hormonálne prípravky môžu obsahovať jednu hormonálnu zložku, čisto gestagénovú. Väčšina prípravkov je však kombináciou dvoch synteticky vyrobených hormónov estrogénu a gestagénu,“ vysvetľuje PharmDr. Jana Klimasová, PhD. zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý na Slovensku zodpovedá za registráciu liekov. Kým estrogén sa vo všetkých prípravkoch vyskytuje v podobe etinylestradiolu, gestagény sa od seba odlišujú.

Podľa typu obsiahnutého gestagénu sa preparáty hormonálnej antikoncepcie rozdeľujú na gestagény prvej (noretindron), druhej (levonorgestrel, norgestrel), tretej (desogestrel, gestodén, norgestimat) a štvrtej generácie (drospirenón). Jednotlivé generácie majú rôzne gestagénne a androgénne účinky, čo ovplyvňuje ich účinok, ako aj nežiaduce reakcie.

„Medzi najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa u žien užívajúcich antikoncepciu môžu prejaviť, patria retencia tekutín, bolesti hlavy, zmeny nálad, ale aj poruchy libida, vaginálne infekcie, bolesť a citlivosť prsníkov, či zvýšenie telesnej hmotnosti,“ spresňuje PharmDr. Jana Klimasová, PhD., ktorá ďalej dodáva, že niektoré typy antikoncepcie sa vďaka svojmu účinku na kvalitu kože môžu používať na liečbu miernych až stredne závažných prejavov acne vulgaris u žien, ktoré si súčasne želajú užívanie antikoncepcie.

Riziko otehotnenia súvisí aj s množstvom hormónov, ktoré lieky obsahujú. Užívanie antikoncepčných prípravkov je možné len po konzultácii s lekárom, ktorý pri výbere vhodnej antikoncepcie berie do úvahy celkový zdravotný stav pacientky, jej hmotnosť a, samozrejme, aj jej vek, ktorý ovplyvňuje tvorbu hormónov v ženskom tele.

Na Slovensku je dnes registrovaných 72 antikoncepčných liekov, z tohto počtu je v kombinácii progestín a estrogén registrovaných 59. Šesť prípravkov patrí do skupiny kombinovaných sekvenčných, ktoré taktiež obsahujú spomínané dva hormóny, počas cyklu však majú jednotlivé tablety rôzny obsah hormónov. Čisto progestínových prípravkov je u nás registrovaných 5. V prípade nechráneného pohlavného styku a obáv z otehotnenia si môžu pacientky vybrať spomedzi ďalších dvoch, ktoré sa označujú ako tzv. núdzové formy antikoncepcie. Tieto je potrebné užiť do niekoľkých hodín po skončení nechráneného pohlavného styku.

Podľa údajov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý eviduje spotrebu liekov dodaných do lekárenských zariadení, je najčastejšou formou užívania antikoncepčných prípravkov kombinácia estrogénu a progestínu vo forme tabliet s rovnakým obsahom liečiv vo všetkých tabletách počas celého cyklu.

Okrem hormonálnych prípravkov sú na trhu dostupné aj viaceré formy tzv. bariérovej antikoncepcie. Tu zaraďujeme prezervatívy, pesary, cervikálne klobúčiky, antikoncepčné špongie či rôzne krémy, čapíky a tablety obsahujúce spermicídne látky. Výber antikoncepčných prostriedkov je teda na slovenskom trhu skutočne široký.

Dnešná celosvetová kampaň sa sústreďuje prevažne na mladých ľudí, ktorí možné dôsledky nechráneného pohlavného života častokrát prehliadajú. Nechcené tehotenstvo je len jedným z možných následkov, organizátori taktiež ale zdôrazňujú, že promiskuitný život môže viesť k pohlavným chorobám, ktoré v niektorých prípadoch môžu končiť až smrťou.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png