sk

Odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v súvislosti so samotestami na COVID-19

18.3.2020

Aktualizácia zo dňa 9.4.2020: Keďže Štátny ústav pre kontrolu liečiv dostáva veľké množstvo podnetov a otázok na rýchlotesty na COVID-19, znovu pripomíname občanom, aby si overovali základné parametre a aby k samotestom pristupovali s rozvahou. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv očakáva, že najmä na internete sa budú  v najbližšom čase objavovať rôzne „samotesty“ na diagnostiku COVID-19. Takéto testy spadajú do kategórie tzv. in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôcok a podliehajú právnym predpisom Európskej únie aj Slovenska. Predpokladáme, že na trhu sa budú nachádzať aj testy, ktoré nie sú certifikované.

Preto pri nákupe diagnostických testov občanom odporúčame, aby si overili základné parametre, ktoré má takáto zdravotnícka pomôcka spĺňať. Na vonkajšom obale sa má nachádzať informácia o výrobcovi a/ alebo tzv. splnomocnenom zástupcovi (v prípade, že výrobca sa nachádza mimo EÚ), označenie CEnázov výrobku v slovenskom jazyku. Zdravotnícka pomôcka má tiež obsahovať návod na použitie v slovenskom jazyku.

Chceme tiež občanov vyzvať, aby k takýmto samotestom pristupovali s rozvahou. Výsledky takýchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu, a preto sa nedá výsledok považovať za stopercentne hodnoverný.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png