sk

Otvorenie nového klientskeho centra

4.9.2019

Dňa 4.9.2019 bolo oficiálne otvorené nové klientske centrum Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Pásku na ňom prestrihla riaditeľka a generálna tajomníčka služobného úradu PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. Klientske centrum je kontaktné miesto pre držiteľov registrácie – práve tu sa začínajú procesy spojené so životným cyklom lieku.

Ako hovorí riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová, „pre klientske centrum sme sa rozhodli, keď sa nám podarilo vypovedať nevýhodnú zmluvu so spoločnosťou prevádzkujúcou bufet. Uvoľnil sa nám pekný, veľký priestor pri vchode do úradu, ktorý priam nabádal na využitie pre klientov.  Zároveň sme vyriešili otázku ako usporiadať sedenie rozširujúcich sa tímov expertov na klinickom skúšaní, farmakovigilancii či registrácii.“

Klientske centrum slúži na prijímanie a kontrolovanie žiadostí o registráciu liekov, o predĺženie platnosti registrácie, či o rôzne typy zmien. Zároveň sa tu odovzdávajú a správoplatňujú rozhodnutia a oznámenia. Štátny ústav prijme denne približne 50 žiadostí a vydá okolo 25 rozhodnutí a oznámení.  Osobný kontakt s klientom umožňuje priamo konzultovať prípadné nedostatky v žiadostiach  a zefektívniť tak celý proces.

Do nových priestorov bola presťahovaná aj podateľňa, ktorú denne navštívi v priemere 70 externých klientov. Klientske centrum a nové priestory podateľne sú pre verejnosť otvorené od 17.7.2019.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png