sk

Podpredsedníčka senátu ČR navštívila ŠÚKL

Bratislava, 17.7.2014

Dňa 14.7.2014 navštívila Štátny ústav pre kontrolu liečiv Alena Gajdůšková, podpredsedníčka Senátu parlamentu ČR. Spolu s ňou sa stretnutia za ČR zúčastnili aj Tomáš Jadlovský, 1. tajomník Veľvyslanectva ČR v SR, Luboš Olejár, prezident Zväzu pacientov ČR a Valerie Ciprová, vedúca samostatného oddelenia protokolu Kancelárie Senátu parlamentu ČR. 

Témou stretnutia bola výmena skúsenosti z rôznych oblastí liekovej politiky. PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ štátneho ústavu, prezentoval úlohy ŠÚKL a poukázal na rozdiely v kompetenciách medzi slovenským a českým Štátnym ústav pre kontrolu liečiv. Spomenutá bola spolupráca oboch krajín v rôznych oblastiach, napr. pravidelné stretnutia inšpektorov správnej výrobnej a veľkodistribučnej praxe, výmena skúseností pri spracovávaní žiadostí o registráciu liekov, vývoze liekov, sťahovaní liekov či pri laboratórnych kontrolách liekov. 

Na stretnutí odzneli aj otázky ku kategorizácii a úhrade liekov. Zástupcom českej delegácie bolo vysvetlené, že kategorizácia liekov nespadá pod agendu štátneho ústavu. Zamestnanci ŠÚKL sa však aktívne podieľajú na príprave podkladov pre Ministerstvo zdravotníctva SR a Kategorizačnú komisiu pre lieky, ktorej členom je aj zástupca ŠÚKL.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png