sk

Predsednícke zasadnutia ŠÚKL pokračovali témou zdravotníckych pomôcok a komunikácie s verejnosťou

Bratislava, 9.11.2016 

Štátny ústav pre kontrolu  liečiv (ŠÚKL) organizoval v mesiaci október 2016 stretnutia pracovných skupín pôsobiacich v oblasti zdravotníckych pomôcok a komunikácie s verejnosťou. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv pokračoval v mesiaci október v aktivitách, ktoré mu vyplývajú z predsedníctva SR v Rade Európskej únie. V mesiaci október 2016 organizoval ŠÚKL zasadnutia dvoch pracovných skupín - Competent Authorities for Medical Devices (CAMD) a Working Group of Communication Professionals (WGCP). 

Prvé zo spomínaných stretnutí sa konalo v dňoch 17. - 19. októbra 2016 v priestoroch Austria Trend Hotelu v Bratislave. Na programe dňa boli viaceré témy, medzi inými napr. implementácia pripravovaných nariadení Európskej komisie v oblasti zdravotníckych pomôcok, či definovanie aktuálnych problémov a ich riešení na európskej úrovni. Zástupcovia ŠÚKL informovali svojich európskych kolegov o systéme používanom v SR pre oblasť registrácie a evidencie zdravotníckych pomôcok, vigilancie a dohľadu nad  trhom. 

Počas dvoch rokovacích dní sa pozornosť sústredila aj na ďalšie témy, ktoré sú podrobnejšie spomínané v oficiálnej tlačovej správe zverejnenej na predsedníckej stránke ŠÚKL: http://presidency2016.sukl.sk/index.php/2016/10/26/bratislava-hosts-39th-competent-authority-for-medical-devices-meeting/ 

Zasadnutie pracovnej skupiny Working Group of Communication Professionals sa konalo v dňoch 26. - 28. októbra 2016 v priestoroch historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 30 delegátov, ktorí v národných liekových agentúrach zastávajú pozície expertov pre oblasť public relations a marketingu. 

Program zasadnutia pracovnej skupiny WGCP bol venovaný širokému spektru tém. Hlavná časť rokovacieho dňa sa sústredila na posilnenie aktivít v oblasti komunikácie, ktorých cieľom je zintenzívnenie spolupráce a zvýšenie informovanosti medzi liekovými agentúrami a zástupcami pacientskych organizácií, zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickým priemyslom. Delegáti diskutovali aj o téme nedostupnosti liekov, ktorej sa v rámci komunikácie venuje zvýšená pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ.  Pozvanie prijali aj zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí zahraničným delegátom predstavili program osvetových kampaní v roku 2016 zameraných na zvýšenie povedomia o bezpečnom užívaní liekov. 

Viac informácií k stretnutiu pracovnej skupiny WGCP si môžete prečítať s oficiálnej tlačovej správe na predsedníckej stránke ŠÚKL: http://presidency2016.sukl.sk/index.php/2016/11/09/press-officers-discussed-how-to-improve-communication-tools-for-patients-hcps-and-industry/#more-554

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png