sk

Pri analýze látky succinylsulfathiazol dosiahol štátny ústav výborné výsledky

Bratislava, 8.6.2012

 

Pri analýze vzorky látky succinylsulfathiazol metódou straty sušením dosiahlo laboratórium fyzikálnochemických metód ŠÚKL výborné výsledky. Spomedzi zúčastnených 80 oficiálnych kontrolných laboratórií skončilo na prvom mieste, čo potvrdzuje vysokú kvalitu a odbornosť zamestnancov štátneho ústavu.

Sekcia laboratórnej kontroly sa už 17 rokov pravidelne zúčastňuje PTS štúdií (Proficiency Testing Study), tzv. medzinárodných testov overujúcich metódu skúmania. Tieto testy každoročne organizuje Európsky úrad pre kvalitu liekov (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare), ktorý s ponukou zapojenia sa do overovacích testov oslovuje každoročne desiatky oficiálnych kontrolných laboratórií v Európskej únii.

EDQM poriada ročne päť PTS štúdií. Sekcia laboratórnej kontroly ŠÚKL sa prihlasuje minimálne na tri z nich, čo závisí aj od podmienok a vybavenia laboratórií štátneho ústavu. Štúdie okrem iného poskytujú informácie o schopnosti laboratória a príslušného personálu vykonávať metódu na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

Vo februári tohto roka sa zamestnanci štátneho ústavu zúčastnili už v poradí 45. overovacích testov PTS. Laboratórium fyzikálnochemických metód analyzovalo vzorky metódou straty sušením (podľa Ph. Eur. 2.2.32 metóda d). Štúdia trvala zhruba mesiac, zúčastnilo sa jej 80 oficiálnych kontrolných laboratórií OMCL (Official Medicines Control Laboratories) v rámci EÚ. Laboratórium dosiahlo výborné výsledky a celkovo pri analýze látky succinylsulfathiazol skončilo na prvom mieste.

Laboratórium ŠÚKL sa plánuje najbližšie zúčastniť preverenia v metóde UV – Vis absorpčnej spektrofotometrie a Disolučného testu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png