sk

Prieskum o hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov

19.09.2017

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejňuje online dotazník Európskej liekovej agentúry (EMA) s cieľom zistiť, či sú pacienti a zdravotnícki pracovníci informovaní o možnostiach na hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov.

Hlavným cieľom prieskumu Európskej liekovej agentúry (EMA) je zhodnotiť informovanosť  pacientov a zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s hláseniami o podozreniach na nežiaduce účinky liekov. Dotazník pozostáva z 10 otázok a jeho vyplnenie nie je časovo náročné. Pacienti a zdravotnícki pracovníci ho môžu vyplniť do 9. októbra 2017. Výsledky prieskumu budú vyhodnotené Európskou liekovou agentúrou, ktorá ich následne predloží Európskej komisii.

Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok je pre zdravotníckych pracovníkov povinnosť vyplývajúca z národnej legislatívy. Možnosť zaslať takéto hlásenie majú aj samotní pacienti alebo rodičia detských pacientov. Elektronický formulár (vrátane  návodu na vyplnenie) sa nachádza na internetovej stránke ŠÚKL: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Pre odbornú a laickú verejnosť je dostupný v dvoch verziách: tzv. jednoduchšej, pre hlásenie pacienta a kompletnejšej, pre hlásenie lekára/lekárnika.

Ročne dostane ŠÚKL viac ako tisíc hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky. Každé hlásenie je automaticky zaevidované a vložené do databázy nežiaducich účinkov ŠÚKL. Tieto hlásenia sa spracujú a posielajú do európskej databázy EudraVigilance. Následne sú posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami o lieku zaznamenanými z hlásení z iných krajín, údajov z klinického skúšania a z odbornej literatúry. Ak sa preukáže, že liek má dovtedy neznámy nežiaduci účinok, v závislosti od jeho vážnosti prijímajú liekové agentúry potrebné opatrenia. 

Online dotazník je k dispozícii tu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bf7bf241-f99b-4ff4-8c24-c62c39ff0be3?draftid=5ce74872-8a02-4b0f-a378-ab495c446da1&surveylanguage=SK

Viac informácii k téme ,,Hlásenie o nežiaducich účinkoch“ si môžete pozrieť tu: 

http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png