sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv hostil odborný seminár zameraný na detekciu signálov

Bratislava 24.05.2016 

Dňa 23.05.2016 sa na pôde Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) uskutočnil odborný seminár zameraný na detekciu, spracovanie a vyhodnocovanie signálov  s cieľom zabezpečiť jednotné postupy medzi štátmi. 

Podujatie s názvom ,,EU NTC Workshop on signal detection“ organizovala EU NTC (EU Network Training Center) a maďarská lieková agentúra (OGYÉI) v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Podujatia sa zúčastnili posudzovatelia z Maďarska, Rumunska, Poľska, Českej republiky, Rakúska a Slovenska. 

Seminár otvorila vedúca oddelenia farmakovigilancie, RNDr. Tatiana Magálová zo ŠÚKL, ktorá v úvode predstavila program workshopu. V rámci odborného programu, ktorý prednášal Lennart Waldenlind, posudzovateľ farmakovigilancie zo švédskej liekovej agentúry, boli prezentované témy na tzv. signály týkajúce sa získavania nových informácií pre bezpečné užívanie liekov vyplývajúce z farmakovigilančnej legislatívy, ktorá je v platnosti od roku 2012. 

Workshop bol zameraný na detekciu, validáciu a vyhodnotenie signálov z celoeurópskej databázy nežiaducich účinkov (EudraVigilance). V rámci semináru bol prezentovaný formát a obsah elektronických monitorovacích správ (eRMR). Počas prezentácie odzneli informácie aj o tom, ako hľadať medzi hláseniami možné duplikáty. Na záver boli odprezentované praktické postupy na prácu s elektronickými monitorovacími správami a vyhodnocovaním údajov, ktoré obsahujú. Workshop ukončila Dr. Júlia Pallos z OGYÉI, ktorá poďakovala prednášajúcemu a účastníkom semináru za aktívnu účasť na workshope. 

EU NTC (EU Network Training Center) – je spoločná iniciatíva Európskej liekovej agentúry (EMA) a Heads of Medicinal Agencies (HMA), ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu práce liekových agentúr a zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov v liekových agentúrach. Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke: http://www.hma.eu/otsg.html

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png