sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv navštívili študenti z Ruska

Päť študentov farmácie z univerzity v Jekaterinburgu (Uralská štátna medicínska akadémia) zavítalo v piatok 27. januára do priestorov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Zástupcovia jednotlivých sekcií oboznámili študentov s poslaním ŠÚKL na Slovensku, úlohách jednotlivých oddelení, ako aj o jeho aktivitách v spolupráci so zahraničnými organizáciami. Po skončení prezentácie pokračovali študenti v obhliadke laboratórií, ktorými ich previedli PharmDr. Zuzana Čemická  a RNDr. Jana Janošková.

V laboratóriu biologických metód boli študenti  informovaní o zbierkach kmeňov mikroorganizmov a oboznámili sa aj so samotnou prípravou živných pôd mikroorganizmov. Navštívili aj fyzikálno-chemické laboratórium, kde im bola predstavená práca s HPLC zariadením (High-performance liquid chromatography), ktoré sa používa v klinickej mikrobiológii na identifikáciu a kvantifikáciu jednotlivých zložiek zmesi.

Študenti navštívili Bratislavu v rámci povinnej školskej praxe v lekárenských zariadeniach, ktorá je povinná pre študentov štvrtého ročníka farmaceutických fakúlt. Okrem návštevy ŠÚKL majú v programe aj návštevy viacerých bratislavských lekární, farmaceutického distribútora a, samozrejme, povinnú prax v univerzitnej lekárni.

Poďakovanie za prípravu prezentácie patrí Ing. Márii Pollákovej zo sekcie registrácie, RNDr. Miloslave Bakovej zo sekcie inšpekcie, PharmDr.  Anne Harčárovej PhD. zo sekcie bezpečnosti liekov a klinického skúšania, PharmDr. Zuzane Čemickej zo sekcie kontroly kvality liečiv a MUDr. Marekovi Slávikovi zo sekcie zdravotníckych pomôcok.

rs

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png