sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa zapája do Svetového týždňa povedomia o antibiotikách

12.11.2018

V dňoch 12.-18. 11. 2018 prebieha Svetový týždeň povedomia o antibiotikách pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), do ktorého sa zapája aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť povedomie o antibiotickej rezistencii.

Antibiotická rezistencia predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie, potravinovú bezpečnosť a rozvoj. Tento celosvetový problém spočíva v tom, že baktérie získavajú odolnosť voči antibiotikám. Existujúce antibiotiká strácajú svoju účinnosť a nevyvíja sa dostatok nových, ktoré by ich mohli nahradiť. Liečba bežných bakteriálnych ochorení je tak čoraz náročnejšia a medzi dôsledky antibiotickej rezistencie patrí dlhšia hospitalizácia pacientov, vyššie náklady na liečbu zvýšená úmrtnosť. Následkom antibiotickej rezistencie zomiera v Európskej únii každoročne 33 000 ľudí. Okrem negatívneho dopadu na verejné zdravie má aj ekonomický dopad - podľa odhadov expertov predstavuje pre EÚ finančnú záťaž vo výške 1,5 miliardy eur v podobe nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženú produktivitu súvisiacu s práceneschopnosťou.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa v rámci svojich kompetencií zameriava aj na šírenie osvety o správnom užívaní liekov. Jedným z dôvodov antibiotickej rezistencie je nadužívanie a nesprávne používanie antibiotík. Cieľom kampane je ukázať, ako môžu jednotlivci prispieť k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia antibiotickej rezistencie.

Motto kampane znie „Používajte antibiotiká rozumne“. Kampaň zahŕňa tieto posolstvá:

  • Vzostup antibiotickej rezistencie vedie k neliečiteľným infekciám, ktoré môžu zasiahnuť ľudí v každom veku a kdekoľvek na svete. Voči antibiotikám sa stávajú odolné baktérie, nie ľudia alebo zvieratá. Antibiotickú rezistenciu však možno zmierniť aj zodpovedným správaním jednotlivcov. K ochrane verejného zdravia môžete prispieť napríklad očkovaním či dodržiavaním správnej hygieny.
  • Pri užívaní antibiotík je potrebné dodržiavať pokyny lekára ohľadom správneho dávkovania a dĺžky liečby.
  • Keď vám lekár predpíše antibiotiká, môžete ich užívať len vy – nedeľte sa o ne. Nespotrebované lieky sa majú odniesť do lekárne.
  • Antibiotiká neliečia vírusové ochorenia, ako napríklad prechladnutie alebo chrípku.
  • Baktérie cirkulujú medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím. Správne nakladanie s odpadom prispieva k ochrane životného prostredia a znižuje antibiotickú rezistenciu.
  • Infekciám možno predchádzať dodržiavaním správnej hygieny, čím zároveň predídeme užívaniu antibiotík.

Viac informácií na http://www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png