sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv spúšťa kampaň na hlásenie podozrení na vedľajšie účinky liekov

Bratislava 7.11.2016

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa zapája do celoeurópskej kampane zameranej na podporu hlásenia podozrení na vedľajšie účinky liekov. Kampaň prebehne v celej Európskej únii vrátane Slovenska od 7. do 11. novembra 2016.

ŠÚKL sa na príprave kampane aktívne spolupodieľal. Jej súčasťou je video animácia https://www.youtube.com/embed/k-OZ2io2bG0, ktorá vysvetľuje pacientom, prečo je dôležité nahlasovať podozrenia na vedľajšie účinky liekov. Animácia okrem iného jednoduchým spôsobom zobrazuje postup, komu nahlásiť tieto podozrenia.  

,,Jednou z našich úloh je zabezpečiť, aby lieky boli kvalitné, účinné a bezpečné. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie pacientov a zdravotníckych pracovníkov o tom, ako a najmä prečo je dôležité hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky liekov,“ povedala riaditeľka ŠUKL Zuzana Baťová.

Každý liek  je rozsiahlo testovaný počas klinických štúdií ešte pred registráciou. O  vedľajších účinkoch však nemusí byť známe všetko, kým ho nezačne používať veľký počet pacientov. Pre správne použitie každého lieku je preto potrebné poznať nielen prínosy, ale aj možné riziká jeho užívania. Jedným z dôležitých zdrojov informácií o lieku sú práve hlásenia od pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Hlásením vedľajších účinkov sa tak získavajú nové poznatky o liekoch, čo napokon pomáha zvýšiť ich bezpečnosť.

Povinnosť hlásiť vedľajší účinok lieku majú zdravotnícki pracovníci, najmä ak je závažný a doposiaľ nepozorovaný. Možnosť zaslať takéto hlásenie majú aj samotní pacienti alebo rodičia detských pacientov. Elektronický formulár (vrátane  návodu na vyplnenie) sa nachádza na internetovej stránke ŠÚKL: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Pre odbornú a laickú verejnosť je dostupný v dvoch verziách: tzv. jednoduchšej pre hlásenie pacienta a kompletnejšej pre hlásenie lekára/lekárnika.

Ročne dostane ŠÚKL viac ako tisíc hlásení o podozreniach na vedľajšie účinky. Každé hlásenie je automaticky zaevidované a vložené do databázy vedľajších účinkov ŠÚKL. Tieto hlásenia sa následne spracujú a posielajú do európskej databázy EudraVigilance. Následne sú posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami o lieku zaznamenanými z hlásení z iných krajín, údajov z klinického skúšania a z odbornej literatúry. Ak sa preukáže, že liek má dovtedy neznámy vedľajší účinok, v závislosti od jeho vážnosti prijímajú liekové agentúry potrebné opatrenia. 

Viac informácií ku kampani ako aj o tom ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky liekov si môžete prečítať na:

https://www.youtube.com/embed/k-OZ2io2bG0 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png