sk

Stretnutia generálnej tajomníčky služobného úradu a riaditeľky ŠÚKL Bratislava s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory

Z á p i s

Zo stretnutia generálnej tajomníčky služobného úradu a riaditeľky

ŠÚKL Bratislava a prezidenta Slovenskej lekárnickej komory,

konaného dňa 24.01.2018

 

 

Na stretnutí sa zúčastnili:

GT SÚ a riaditeľka ŠÚKL: PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

Prezident SLeK: PharmDr. Ondrej Sukeľ

ved. sekcie inšpekcie ŠÚKL: Mgr. Matúš Pupák, PhD.

ved. právneho oddelenia ŠÚKL: Mgr. Dušan Vajaš

pracovník referátu pre komunikáciu s médiami ŠÚKL: Mgr. Alica Štrbavá

 

Program

Rokovanie sa uskutočnilo na pozvanie GT SÚ a riaditeľky ŠÚKL PharmDr. Zuzany Baťovej, PhD. PharmDr. Ondrej Sukeľ informoval zástupcov ŠÚKL o prieskume zameranom na vnímanie lekární a lekárnikov verejnosťou, ktorý SLeK zverejnila na tlačovej konferencii 18. januára. Riaditeľka ŠÚKL vyzvala prezidenta SLeK, aby v prípade, že budú mať podozrenia na nezákonné smerovanie pacienta do konkrétnej lekárne predpisujúcim lekárom, či výdaj lieku priamo v ambulancii lekára, o tom ŠÚKL informovali.

Na stretnutí boli otvorené aj ďalšie témy, ako spoločný postup pri opatreniach proti falšovaným liekom.

Obe strany vyjadrili záujem a ochotu pokračovať v dobrých vzťahoch a vzájomne sa informovať o záležitostiach, ktoré sa týkajú zlepšovania prostredia trhu a kontroly liekov. 

 

Zapísala: Mgr. Alica Štrbavá

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png