sk

ŠÚKL nepovolil vývoz ďalších 17 liekov

Bratislava, 11.12.2013 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal v mesiacoch október a november 56 rozhodnutí, ktorými nepovolil vývoz 17 liekov používaných na liečbu viacerých ochorení. Vydaním rozhodnutí bol zastavený vývoz pre celkovo 21 532 ks balení týchto liekov. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv pokračuje v analýzach dostupnosti liekov na slovenskom trhu. Na základe údajov o dovoze, spotrebe a plánovanom vývoze identifikoval ŠÚKL v nedávnom období lieky, ktoré by sa v prípade, ak by boli vyvezené v takých množstvách, ako je uvedené v oznámeniach od distribútorov, mohli  stať nedostupnými pre slovenských pacientov. 

Po konzultáciách s hlavnými odborníkmi o možnom ohrození poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo v mesiacoch október a november vydaných 56 rozhodnutí, ktorými ŠÚKL nepovolil vývoz pre lieky Lyrica (75mg, 150mg, 300mg), Clexane (6000 a 8000), Xeplion (50mg, 75mg, 100mg a 150mg injekčná suspenzia), NovoMix 30 FlexPen (šarža CP51453), Berodual N, Risperdal Consta (25 mg, 37,5 mg a 50 mg), Cymbalta (30mg, 60mg) a Neulasta. Vydaním rozhodnutí ŠÚKL nepovolil vývoz pre celkovo 21 532 balení liekov. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva analýzy dostupnosti liekoch priebežne. V prípade, že sa potvrdí možné ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti aj u ďalších liekov, ŠÚKL bude postupovať tak ako pri vyššie uvedených liekoch a vydá rozhodnutia, ktorými vývoz týchto liekov zo Slovenska nepovolí.

Ďalšie informácie k liekom:

Liek Lyrica sa používa na liečbu epilepsie, neuropatickej bolesti a generalizovanej úzkostnej poruchy (chronický pocit úzkosti alebo nervozity) u dospelých.

Liek Clexane sa používa ako prevencia venóznej tromboembolickej choroby, pri liečbe angíny pectoris a infarktu myokardu.

Liek Xeplion je indikovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie u dospelých pacientov.

Liek NovoMix 30 FlexPen sa používa pri liečbe diabetes mellitus u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 10 až 17 rokov.

Liek Berodual N je indikovaný na prevenciu a liečbu stavov s prechodným zúžením dýchacích ciest ako sú astma a najmä chronická obštrukčná choroba pľúc.

Liek Risperdal Consta sa používa na liečbu schizofrénie.

Liek Cymbalta je indikovaný pri liečbe depresie, generalizovanej úzkostnej poruchy, diabetickej neuropatickej bolesti.

Liek Neulasta sa používa na podporu tvorby bielych krviniek u pacientov podstupujúcich chemoterapiu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png