sk

ŠÚKL upozorňuje na internetový predaj liekov neznámeho pôvodu

BRATISLAVA, 23. januára 2018 - Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že  zaevidoval podnety týkajúce sa webovej stránky www.ru-486.eu, ktorá ponúka aj lieky viazané výlučne na lekársky predpis a lieky, ktoré nie sú registrované v SR. Predmetné lieky sú neznámeho pôvodu a nespĺňajú požiadavky zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Štátny ústav pre kontrolu liečiv tak nemôže zaručiť ich kvalitu, účinnosť a bezpečnosť.

Web stránka nie je legálnou online lekárňou, ktorá by bola registrovaná ako verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok prevádzkujúca internetový výdaj. ŠÚKL upozorňuje verejnosť, že legitimitu internetovej lekárne, prostredníctvom ktorej by si chceli zakúpiť lieky, si môžu overiť jednoduchým kliknutím na spoločné logo. Budú automaticky presmerovaní na webovú stránku liekovej agentúry daného členského štátu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých subjektov oprávnených ponúkať predaj liekov na diaľku. V zozname si pacient vyhľadá daný subjekt, aby sa ubezpečil, že uvedená lekáreň realizuje internetový výdaj v zmysle platných právnych predpisov, resp. povolenia. V prípade, že pacient danú lekáreň v zozname nenájde, neodporúča sa pacientom pokračovať ďalej v nákupe. Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj, si môžete pozrieť na: http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4380.

Spoločné logo pre internetový výdaj liekov sa skladá z grafického obrazca s vlajkou štátu, v ktorom má daný subjekt povolenie na činnosť. Pod logom je uvedený text Kliknutím overte legálnosť týchto webových stránok v domácom jazyku.

Štátny ústav týmto opätovne vyzýva verejnosť, aby v záujme vlastnej bezpečnosti postupovala pri nákupe liekov cez internet podľa vyššie spomínaných odporúčaní. Pripomíname, že prostredníctvom internetového výdaja možno na Slovensku ponúkať len lieky, ktoré sú v SR registrované a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Pri nákupe liekov z neoverených a neschválených zdrojov hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, naopak, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viesť k výraznému poškodeniu zdravia pacienta.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png