sk

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1.4.2021)

1.4.2021

V súvislosti s očkovaním na prevenciu ochorenia COVID-19 štátny ústav ku dňu 31. 3. 2021 eviduje 

2 743 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení bolo 103 vyhodnotených ako závažných.

Celkovo bolo na Slovensku ku 1.4.2021 podľa údajov NCZI[1]  prvou dávkou zaočkovaných 719 418 osôb, druhou dávkou 262 071 osôb. 

Vakcína

Prvá dávka

Druhá dávka

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

441 357 osôb

240 732 osôb

COVID-19 Vaccine Moderna

40 549 osôb

21 244 osôb

Vaxzevria (AstraZeneca)

237 512 osôb

95 osôb           

Vakcína

Počet hlásení podozrení na nežiaduce účinky

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

1 386 hlásení (61 závažných, z toho 1 úmrtie)

COVID-19 Vaccine Moderna

88 hlásení (4 závažných, z toho 1 úmrtie)

Vaxzevria (AstraZeneca)

1 262 hlásení (38 závažných)

Neuvedený názov (informácie boli dožiadané)

7 hlásení

Vakcína

Najčastejšie hlásené podozrenia na nezávažné nežiadúce účinky

Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

bolestivosť, opuch alebo začervenanie v mieste aplikácie, opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší, triaška, zimnica, horúčka, pocit na odpadnutie,  únava, závrat, bolesť hlavy

pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), prekolapsový stav, kolaps, trombóza,  alergické reakcie (1 anafylaktická reakcia), paréza tvárového nervu,

COVID-19 Vaccine Moderna

opuch, začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, hlavy, zimnica, únava

dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi

Vaxzevria (AstraZeneca)

horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), nauzea, vracanie, hnačka, kožné reakcie (výsyp), tŕpnutie

krátkodobá strata vedomia, trombóza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, kolaps

 

Vakcíny určené na prevenciu ochorenia COVID-19 sú podávané injekčne do svalu a môžu v priebehu hodín až dní po podaní vyvolať reakcie menšej alebo strednej intenzity, ktoré spontánne v priebehu niekoľkých dní odznievajú. Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, od veku (všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne), iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, ale v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka. Takisto ich výskyt a intenzita závisí od toho, či ide o prvú alebo druhú dávku. Pri tzv. mRNA vakcínach – Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna boli pozorované častejšie a intenzívnejšie nežiaduce reakcie po druhej dávke vakcíny. Naopak, po vakcíne COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria) boli po druhej dávke v klinických skúšaniach pozorované nežiaduce reakcie menej často a menej intenzívne.

Počet prijatých hlásení podozrení na nežiaduce účinky závisí od počtu dostupných vakcín, zaočkovaných osôb, dĺžky obdobia používania jednotlivých vakcín a subjektivity odosielateľa hlásenia. Niektorí zaočkovaní (laická verejnosť) pristupujú ku vzniknutým reakciám zodpovednejšie a hlásia aj mierne a krátkodobé nežiaduce účinky. Každý má možnosť nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok a štátny ústav prijíma všetky hlásenia a v prípade potreby dožiadava ďalšie informácie od odosielateľa. Objektívnejšie hlásenia z odborného hľadiska prijíma ŠÚKL od odbornej verejnosti (zdravotnícki pracovníci). Pri hodnotení počtu a závažnosti hlásení je potrebné vziať do úvahy všetky faktory vrátane odosielateľa hlásenia. Je preto nesprávne zamerať sa len na počet hlásení  a považovať vakcínu s vyšším počtom hlásení za menej bezpečnú.

Všetky tri vakcíny spĺňajú prísne nároky na bezpečnosť a ani prijaté podozrenia na nežiaduce účinky ich bezpečnosť nespochybňujú. Dokumenty ku registrovaným vakcínam a informácie o tom, ako hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky, nájdete tu.

Hlásenia sa po ich prijatí spracúvajú podľa štandardných farmakovigilančných postupov, viac informácií nájdete tu.

[1] https://covid-19.nczisk.sk/sk

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png