sk

Verejné vypočutie na tému chinolónové a fluorochinolónové antibiotiká

9.4.2018

Európska lieková agentúra (EMA) otvorila registráciu na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční dňa 13.6.2018 v priestoroch EMA v Londýne. Verejné vypočutie poskytne priestor pacientom, lekárom, zdravotným sestrám, lekárnikom, výskumným pracovníkom a všetkým, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti s chinolónovými a fluorochinolónovými antibiotikami.

Verejné vypočutie je súčasťou hodnotenia, ktoré vykonáva Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC). V rámci hodnotenia sa vyšetrujú hlásenia o závažných pretrvávajúcich vedľajších účinkoch, ktoré postihujú najmä svaly, kĺby a nervový systém.

S cieľom zabezpečiť, že príspevky verejnosti budú čo najefektívnejšie, PRAC predložil tri otázky, ku ktorým by sa rečníci mali vyjadriť:

  • Aký je Váš názor na rolu chinolónov a fluorochinolónov pri liečbe infekcií?
  • Aký je váš názor na riziká spojené s používaním chinolónu a fluórochinolónu?
  • Aké ďalšie opatrenia by sa podľa Vášho názoru mohli prijať s cieľom optimalizácie bezpečného používania chinolónov a fluórchinolónov?

Záujemcovia sa môžu registrovať na verejné vypočutie do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú dostupné v tlačovej správe EMA: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/04/news_detail_002936.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png