sk

Závislosť od nikotínu skracuje fajčiarom život až o 8 rokov

Bratislava, 31.5.2012

 

Na následky fajčenia zomiera ročne na Slovensku asi 11 tis. ľudí, celosvetovo dosahuje počet úmrtí až 5,4 mil. Kým vo vyspelých krajinách je už fajčenie obmedzené legislatívne, expanzia tabakového priemyslu sa postupne presúva do menej vyspelých krajín s takmer nulovou právnou ochranou.  Odhaduje sa, že v roku 2030 by až 80 % úmrtí v rozvojových krajinám mohlo byť spôsobených následkami fajčenia. Aj preto je mottom dnešného Svetového dňa bez tabaku „Stop zásahom tabakového priemyslu!“

Na svete dnes fajčí približne 1,3 miliardy ľudí. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tvoria približne 47% muži a 12% ženy nad 15 rokov. Štatistiky WHO ďalej hovoria o tom, že fajčenie zapríčiňuje úmrtie každého desiateho človeka na svete a predstavuje v poradí druhú najväčšiu príčinu úmrtnosti.

Cigaretový dym obsahuje približne 4000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Skladá sa z plynnej zložky a pevných častíc. Nájdeme v ňom nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, čpavok, nikel, arzén, kadmium a mnohé ďalšie. Výskumy ukázali, že až 60 látok obsiahnutých v jednej cigarete má na organizmus človeka negatívny vplyv a môže spôsobiť zdravotné komplikácie.

Najčastejšími následkami fajčenia sú ochorenia respiračného systému, spomedzi ktorých je najznámejšia chronická obštrukčná choroba pľúc. Fajčenie sa taktiež podieľa na vzniku nádorových chorôb s najvýraznejším podielom rakoviny pľúc. Medzi ďalšie choroby, ktorých rizikovým faktorom je fajčenie, patria ateroskleróza, ischemická choroba srdca, pľúcna fibróza či chronická bronchitída. Následkami fajčenia však netrpia len aktívni fajčiari, dym z cigariet môže vyvolať negatívne účinky aj u jedincov, ktorí sa do kontaktu s cigaretou dostávajú iba pasívne.

Narastajúci počet zdravotných komplikácií vznikajúcich v dôsledku fajčenia sa podpísal aj pod reštrikčné opatrenie mnohých krajín. Od roku 2009 je už aj na Slovensku platný zákon o ochrane nefajčiarov, ktorý zakázal fajčenie na mnohých verejných miestach a prinútil majiteľov reštaurácií a barov oddeliť miesta v podnikoch na časti určené samostatne pre fajčiarov a nefajčiarov.

Legislatívne opatrenia sú však len začiatkom celosvetového boja proti fajčeniu. Hoci sa predpokladá, že ich zavedením do právneho systému by malo dôjsť k poklesu počtu fajčiarov a v konečnom dôsledku aj chorobnosti a úmrtnosti, fajčiarsky zlozvyk sa nikdy nepodarí definitívne vylúčiť. Najlepšou prevenciou je pre ľudský organizmus určite 100% fajčiarska abstinencia,  keďže je však fajčenie silným psycho-sociálnym problémom sprevádzaným fyzickou závislosťou, odborníci odporúčajú aspoň eliminovanie množstva cigariet u aktívnych fajčiarov a vyhýbanie sa cigaretovému dymu aj u fajčiarov aj nefajčiarov zároveň.

S fajčením by definitívne mali prestať osoby, ktorým boli diagnostikované ochorenia respiračného systému. Odvykanie však nie je jednoduchý proces. Odstránenie nikotínovej závislosti si vyžaduje pevnú vôľu fajčiara, podporu jeho okolia a častokrát  aj odbornú pomoc, či už lekára, lekárnika alebo psychológa. Ako pomocná liečba sa u niektorých fajčiarov uplatňuje aj farmakoterapia v podobe nikotínových náplastí, pastiliek či žuvačiek. Na Slovensku je registrovaných viacero liekov s obsahom nikotínu v rôznych liekových formách. Ide o lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. Aj tak je však potrebné užívať lieky obozretne, aby sa pri terapii dosiahli čo najlepšie účinky. Odporúčame preto pozorne si prečítať písomnú informáciu pre používateľov alebo sa obrátiť na svojho lekára či lekárnika.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png