sk

Zmena názvu vakcíny od Moderna na Spikevax

23.6.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o schválení administratívnej zmeny názvu lieku z pôvodného COVID-19 Vaccine Moderna na aktuálny názov lieku Spikevax. O zmenu názvu požiadal držiteľ registrácie.

ŠÚKL upozorňuje, že držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., má zo zákona možnosť uvádzať liek na trh ešte 180 dní aj v pôvodnom označení COVID-19 Vaccine Moderna.

Na webovej stránke Európskej liekovej agentúry ako aj na stránkach ŠÚKL možno nájsť informácie o tejto vakcíne  pod názvom:

Spikevax (pôvodne COVID-19 Vaccine Moderna),

resp. Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna) – stránky EMA.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png