sk

Archív

 31.5.2004

Štátny ústav pre kontrolu liečiv spolu s ostatnými novými členskými liekovými agentúrami Európskej únie obdržal v uplynulých dňoch list od AFSSAPS (French Health Products Agency). Zástupca francúzskej agentúry pán Alain Prat vyjadril svoju radosť nad rozšírením ÉU a vieru v ďalšiu úzku spoluprácu medzi členskými agentúrami. Súčasťou listu bolo predstavenie francúzskej agentúry, jej štruktúry, inštitucionálneho zaradenia, informácie o národnej legislatíve a kontakty. Viac info....

 17.5.2004 Zoznam zástupcov SR - ŠÚKL Bratislava v poradných orgánoch EMEA Londýn, ktorí boli schválení na základe návrhu nominácie vedúceho služobného úradu a riaditeľa ústavu. Uvedení zástupcovia, zamestnanci ústavu a externí experti reprezentujú Štátny ústav pre kontrolu liečiv za oblasť regulácie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov v európskych štruktúrach, po podpísaní konfliktu záujmov a vyhlásenia o utajovaní dôverných informácií, s ktorými prídu do styku v rámci ich aktívnej činnosti.

 

List of the names of SIDC´s representatives and alternates for the EMEA committees, working parties and working groups

   

Odborné akcie

2-6. jún 2003
PIC/S Annual Seminar on "The Inspection of Quality Control Laboratories", Slovakia, 2-6 June 2003
PIC/S Committee Meeting - Press Release
25-27. október 2000 Marketing authorisation of Human Medicinal Product - twinning project
28-29. marec 1999 3rd CADREAC Meeting, 28-29 March 1999, Slovak Republic
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png