sk

ŠUKL navštívili zástupcovia čínskeho úradu pre kontrolu potravín a liečiv a farmaceutickej univerzity

BRATISLAVA, 8. decembra 2017 – Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová prijala delegáciu zástupcov Úradu pre kontrolu potravín a liekov provincie Zhejiang v juhovýchodnej Čína a Farmaceutickej fakulty v Zhejiangu. 

Delegácia vedúcich pracovníkov z oboch čínskych inštitúcií, vedená Han Zhongpeiom, podpredsedom Farmaceutickej fakulty v Zhejiangu, sa zaujímala o legislatívne otázky týkajúce sa dozoru nad liekmi a zdravotníckymi pomôckami v SR, zosúladenia príslušnej legislatívy a vnútroštátnych smerníc s podmienkami Európskej únie. Zaujímalo ich, ako ŠUKL vykonáva kontrolu kvality liekov. Predstaviteľom ŠUKL prezentovali svoje inštitúcie a ich postavenie a význam v rámci provincie Zhejiang, ktorá patrí medzi najrýchlejšie ekonomicky sa rozvíjajúce oblasti v Číne.

Zástupcovia jednotlivých sekcií ŠUKL informovali čínsku delegáciu o procesoch registrácie a skúšania liekov, oboznámili ich so systémom inšpekcie a laboratórnej kontroly a postupmi pri registrácii zdravotníckych pomôcok v SR. Zdôraznili prepojenie týchto procesov na európskej úrovni, ako aj spoluprácu s Európskou liekovou agentúrou a liekovými agentúrami jednotlivých krajín EU.

                 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png