sk

Twinning projekt

 

Posilnenie administratívnej kapacity ŠÚKL v oblasti humánnych liekov
holandsko -  slovenská spolupráca

Od júna 2007 prebieha v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv tzv. Twinning Projekt s názvom „ Posilnenie administratívnej kapacity ŠÚKL v oblasti humánnych liekov“. Cieľom projektu, ktorého priebeh je plánovaný do novembra 2007 je výmena informácií a tréning pre zamestnancov ŠÚKL, ktorí sa podieľajú na procese registrácie liekov.

Projekt tréningu prebieha za účasti expertov z Holandskej liekovej agentúry a Národného inštitútu pre verejné zdravotníctvo a životné prostredie. Projekt je financovaný z fondov EÚ a za podpory Ministerstva zdravotníctva  SR a Ministerstva financií SR.

Dňa 15.06.2007 sa na pôde Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv uskutočnilo oficiálne otvorenie projektu za účasti riaditeľa  ŠÚKL pána PharmDr. Jána Mazaga, riaditeľa Holandskej liekovej agentúry pána Aginus Kalisa, hlavného manažéra projektu za holandskú stranu pána Jana Willema van der Laana z RIVM, zástupcov Ministerstva financií, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v SR, Lekárskej fakulty, Farmaceutickej fakulty, Úradu verejného zdravotníctva  a zástupcov odborných médií – Zdravotnícke noviny.

 

                        

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png