sk

Členovia Komisie pre bezpečnosť liečiv

Meno Funkcia Odbor
MUDr. Jana Tisoňová, PhD. predseda KBL diabetológia
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. čestný predseda klinická farmakológia
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc. podpredseda KBL psychiatria
MUDr. Ružena Kamenská tajomník farmakovigilancia
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. člen interná medicína
doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD. člen gastroenterológia
prof. MUDr. Zdenko Killinger, DrSc. člen reumatológia
doc. MUDr. Ján Benetín, CSc. člen neurológia
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc. člen dermatovenerológia
PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD. člen toxikológia
MUDr. Ján Mikas,  RNDr., PhD člen epidemiológia
MUDr. Mário Moro člen pediatria
doc. RNDr. Magda Kuželová, CSc. člen farmakológia
PharmDr. Ivana Pankuchová člen registrácia liekov
MUDr. Soňa Fundárková člen farmakovigilancia
RNDr. Tatiana Magálová člen farmakovigilancia

 

stav k 30.10.2013

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png