sk

Členovia Komisie pre bezpečnosť liekov

 

Meno

Funkcia

Odbor

MUDr. Jana Tisoňová, PhD.

predseda KBL

diabetológia

prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

čestný predseda

klinická farmakológia

PharmDr. Jana Pecherová, PhD.

tajomník

farmakovigilancia

prof. MUDr. Zdenko Killinger, DrSc.

člen

reumatológia

doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.

člen

neurológia

doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

člen

toxikológia

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

člen

farmakológia

MUDr. Peter Kozub, PhD., MPH

člen

dermatovenerológia

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

člen

pneumológia

MUDr. Monika Laššánová, PhD.

člen

klinická farmakológia

PhDr. Mgr. Adriana Mečochová

člen

epidemiológia

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová, PhD.  

člen

klinická farmakológia / interná medicína

MUDr. Katarína Kelbelová, MPH

člen

pediatria

RNDr. Tatiana Magálová

člen

farmakovigilancia

PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH             

člen

registrácia liekov

MUDr. Soňa Fundárková

člen

farmakovigilancia

PharmDr. M. Gočová

člen

farmakovigilancia

PharmDr. A. Mareková, PhD. 

člen

farmakovigilancia

stav k 1. 3. 2024

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png