sk

Členovia Komisie pre lieky

prof. MUDr. Peter TURČÁNI, PhD.

predseda

PharmDr. Jana KLIMASOVÁ, PhD. MPH

tajomník

Mgr. Adriana HOLKOVÁ

tajomník

prof. MUDr. Andrej DUKÁT, CSc.

člen

MUDr. Pavol GIBALA, CSc.

člen

Doc. MUDr. Ing. Ján BREZA, PhD.

člen

prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD. MPH

člen

MUDr. Peter KOZUB, PhD.

člen

prof. MUDr. Peter KUBISZ, DrSc.

člen

doc. MUDr. Ladislav KUŽELA, CSc. MPH

člen

doc. MUDr. Jozef MARDIAK, CSc.

člen

prof. MUDr. Ján PEČEŇÁK, CSc.

člen

doc. MUDr. Vladimír POHANKA, PhD. MPH, FCCP

člen

MUDr. Roman STANČÍK, PhD.

člen

MUDr. Jana ŠTEFANIČKOVÁ, PhD.

člen

Aktualizované dňa 16.9.2019 


Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png