sk

Členovia Komisie pre lieky

Meno

funkcia

prof. MUDr. Peter TURČÁNI, PhD.

predseda

PharmDr. Jana KLIMASOVÁ, PhD. MPH

tajomník

Mgr. Katarína KOVÁČOVÁ

tajomník

prof. MUDr. Andrej DUKÁT, CSc.

 člen

 MUDr. Pavol GIBALA, CSc.

člen

Mgr. Ivana GOLÁBOVÁ

člen

prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD. MPH

člen

MUDr. Peter KOZUB, PhD.

člen

prof. MUDr. Peter KUBISZ, DrSc.

člen

doc. MUDr. Ladislav KUŽELA, CSc. MPH

člen

doc. MUDr. Jozef MARDIAK, CSc.

člen

prof. MUDr. Ján PEČEŇÁK, CSc.

člen

doc. MUDr. Vladimír POHANKA, PhD. MPH, FCCP

člen

MUDr. Roman STANČÍK, PhD.

člen

MUDr. Jana ŠTEFANIČKOVÁ, PhD.

člen

Stav k 05/2018

 


Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png