sk

Glosár odborných termínov

Glosár odborných termínov, revízia 25.5.2010

 

Termín

Popis

Epidémia

Nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom území tým istým pôvodcom nákazy. Mimo obdobia epidémie sa môžu vyskytovať ojedinelé ochorenia alebo ochorenia v malých kolektívoch (napr. rodinní príslušníci).

Stupne aktivity chrípky

 

Zdroj EPIS

Bez aktivity:

chorobnosť pod očakávanou sezónnou úrovňou, bez laboratórneho potvrdenia cirkulácie vírusov chrípky

Sporadický výskyt:

chorobnosť na, resp. pod očakávanou sezónnou úrovňou s laboratórne potvrdeným vírusom chrípky bez epidémii v kolektívoch.

Lokálne epidémie:

vzostup chorobnosti s výskytom epidémií v dvoch a viac kolektívoch, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

Okresná epidémia:

dvojnásobný vzostupu chorobnosti na území okresu v priebehu dvoch po sebe idúcich týždňov alebo, ak sú lokálne epidémie na území kde žije 50 a viac percent populácie okresu, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

Krajská epidémia:

dvojnásobný vzostup chorobnosti na území kraja v priebehu dvoch po sebe idúcich týždňov alebo, ak sú okresné epidémie na území kde žije 50 a viac percent populácie kraja, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

Celoštátna epidémia:

dvojnásobný vzostup celoslovenskej chorobnosti v priebehu dvoch po sebe idúcich týždňov alebo, ak sú krajské epidémie na území kde žije 50 a viac percent populácie Slovenska, laboratórny dôkaz cirkulácie vírusov chrípky.

Pandémia

Rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území (kontinenty). Pandémiu vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá pandémiu rozdelila do 6 fáz.

Chrípka

Infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Je to jedno z najnákazlivejších ochorení, ktoré postihuje ľudí a zvieratá. Vírus chrípky má veľkú variabilitu a rozdeľuje sa do troch hlavných typov A, B a C. Chrípka typu A sa ďalej charakterizuje podľa dvoch hlavných antigénov na H a N typ (napr. H1N1, H1N5  a pod.). Ďalšie triedenie chrípky je podľa zvieracieho druh, ktorý najviac postihuje alebo u ktorého sa najprv objavil (napr. vtáčia chrípka, prasacia chrípka).

Prenos chrípky

Chrípka sa prenáša priamym kontaktom s chorým človekom alebo zvieraťom a vzdušnou cestou. Neprenáša sa tepelne spracovanými potravinami.

Sezónna chrípka

Chrípka u ľudí, ktorá sa vyskytuje každoročne v určitých mesiacoch vo forme epidémie. Jej pôvodcovia - súčasne sa vyskytujúce typy chrípkového vírusu sa časom menia, preto človek nemusí byť pred ňou chránený, i keď bol v minulosti očkovaný alebo prekonal ochorenie.

Vtáčia chrípka

Ochorenie spôsobené vysoko patogénnymi vírusmi vtáčej chrípky u vtákov, hydiny, príp. po prekonaní druhovej bariéry aj u iných zvierat ako aj u človeka. Vírus vtáčej chrípky je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) kvalifikovaný ako rizikový biologický faktor tretej skupiny.

Prasacia chrípka

Chrípka, ktorá vyvoláva epidémie u prasiat. Po prekonaní druhovej bariéry môže spôsobovať ochorenie aj u ľudí.

Pod týmto názvom sa myslí aj infekcia ľudí novým vírusom chrípky typu A /H1N1/v, ktorá sa rozšírila na jar roku 2009.

Nová chrípka A /H1N1/v

Infekcia novým vírusom chrípky typu A /H1N1/v (označované tiež A /H1N1/2009), ktorá sa rozšírila na jar roku 2009. Nesprávne nazývaná tiež „prasacia".

Akútne respiračné ochorenie

(ARO)

Je akékoľvek infekčné ochorenie dýchacích ciest s teplotou alebo bez nej : nádcha, zápal nosohltanu, hltanu, mandlí, prinosových dutín, stredného ucha, priedušiek alebo pľúc. Spôsobené sú širokou paletou vírusov a baktérií.

Chrípke podobné ochorenie

(CHPO)

Akútne respiračné ochorenie s :

 • náhlym začiatkom
 • horúčkou vyššou ako 38 °C
 • prítomnosť aspoň jedného z celkových príznakov - zimnica, bolesť hlavy, svalov alebo kĺbov
 • prítomnosť aspoň jedného z respiračných príznakov - nádcha, kašeľ, bolesť hrdla

Príčina nie je známa lebo laboratórne testy sa nerobili alebo boli negatívne. Časť prípadov vyvoláva vírus chrípky, ostatné sú vyvolané vírusom parachrípky alebo inými vírusmi.

Klinické kritériá chrípky

  

Akákoľvek osoba s jedným z týchto príznakov:

- horúčka > 38  °C a príznaky a symptómy akútnej infekcie dýchacieho systému,

- pneumónia  (závažné  respiračné ochorenie),

- smrť spôsobená nevysvetliteľným akútnym respiračným ochorením

Laboratórne kritériá chrípky

 

Aspoň jeden z týchto testov je pozitívny:

- RT-PCR (reverzná transkripčná polymerázová reťazová reakcia s vysokou citlivosťou),

- kultivácia vírusu,

- osobitné neutralizujúce protilátky pre štvornásobný nárast nového vírusu chrípky A(H1N1)2009 (potrebné sú párové vzorky séra, z akútnej fázy ochorenia a potom v štádiu rekonvalescencie najmenej o 10 až 14 dní neskôr).

Epidemiologické kritériá chrípky

  

Aspoň jeden z týchto troch prípadov 7 dní pred vypuknutím choroby:

- osoba,  ktorá  bola  v blízkom kontakte  s potvrdeným prípadom  infekcie novým  vírusom  chrípky A(H1N1) 2009, kým bol tento prípad chorý,

- osoba, ktorá  cestovala  do  oblasti,  v  ktorej  je  zaznamenaný  trvalý  prenos  nového  vírusu  chrípky  A(H1N1) 2009 z  človeka na

človeka,

- osoba, ktorá pracuje  v  laboratóriu,  v ktorom  sa  testuje nový  vírus  chrípky A(H1N1) 2009.

Klasifikácia prípadu ochorenia

chrípky

 

A. Prípad  v  štádiu  vyšetrovania

Akákoľvek osoba, ktorá zodpovedá klinickým a epidemiologickým kritériám

B. Možný  prípad

Akákoľvek osoba, ktorá zodpovedá klinickým a epidemiologickým kritériám a laboratórnym výsledkom, ktoré potvrdzujú pozitívne infikovanie chrípkou typu A bez subtypov.

C. Potvrdený  prípad

Akákoľvek osoba, ktorá zodpovedá laboratórnym kritériám pre potvrdenie.

Počet hlásených prípadov chrípky

Časť zo skutočného počtu prípadov, ktorého hodnota závisí od

 • - počtu odberových centier čo sú nemocnice asentineloví lekári
 • - odberovej techniky výterov aich preprave do laboratória
 • - senzitivity ašpecificity laboratórneho testu

Ťažké akútne respiračné ochorenie

SARI

- ochorenie s náhlym vzostupom teploty, kašľom, bolesťou hrdla, skráteným dychom alebo sťaženým dýchaním, pri ktorom je nutná hospitalizácia z dôvodu respiračných ťažkostí

Štandardná definícia úmrtia na SARI

 • - každé úmrtie pacienta so SARI (tak na primárnu chrípku, ako aj bakteriálnu superinfekciu, alebo na diagnózu nesúvisiacu s chrípkou)
 • - každé neobjasnené úmrtie v nemocnici

Lieky na prevenciu chrípky

Vakcíny: vyvolávajú špecifickú imunitu voči pôvodcovi, ktorý j§e obsiahnutý vo vakcíne.

Antivirotiká: Môžu zabrániť vzniku alebo zmierniť príznaky chrípky, ak sa podávajú ľuďom, ktorí prišli do kontaktu s chorým na chrípku.  

Ochrana pred chrípkou

Na ochranu pred chrípkou sa odporúčajú tieto opatrenia: 

 • Očkovanie
 • Ochranné masky hlavne s filtrom
 • Časté umývanie rúk
 • Dostatok vitamínov v strave
 • Obmedzenie kontaktu s chorými
 • Dodržiavanie správnej respiračnej hygieny (používanie papierových vreckoviek a zakrývanie si úst pri kašľaní).
 • Pri ochorení zachovať pokoj na lôžku a nechodiť do kolektívu.

Lieky proti chrípke

Symptomatická liečba: lieky proti horúčke, kašľu, nádche, vitamíny. Tieto lieky zmierňujú príznaky chrípky a zlepšujú pohodu pacienta. Neskracujú trvanie ochorenia. Viaceré sú voľnopredajné.

Antivirotiká:  Sú to lieky na lekársky predpis. Často sa na ne vytvára rezistencia, preto je potrebné riadiť sa aktuálnymi odporúčaniami. Nenahrádzajú očkovanie.

 • Oseltamivir (Tamiflu) - liek na prevenciu aliečbu chrípky typu AaB určený pre deti od 1 roka adospelých. Je vo forme kapsúl asuspenzie. Skracuje trvanie príznakov chrípky o1-2 dni. Vprípade pandémie je možné použiť aj pre deti do 1 roka autehotných.
 • Zanamivir (Relenza) - liek na prevenciu aliečbu chrípky typu AaB určený pre deti od 5 rokov adospelých. Je vo forme inhalačného prášku apodáva sa špeciálnym inhalátorom. Skracuje trvanie príznakov chrípky o1-2 dni.
 • Amantadín (Viregyt K) používa sa na profylaxiu chrípky A. Je určený pre deti adospelých od 5 rokov. Viaceré kmene vírusu sú rezistentné.

 

Antibiotiká: nie sú špecifické lieky proti chrípke. Liečia iba bakteriálne komplikácie chrípky, napr. zápal pľúc. Najúčinnejšie sú, ak sa podávajú cielene na základe mikrobiologického vyšetrenia .

Homeopatiká: Nepôsobia proti vírusom chrípky. Môžu zmierniť niektoré príznaky chrípky. Ich účinok v prípade pandémie je neurčitý.

Vakcína proti chrípke

Vyvoláva špecifickú imunitu voči pôvodcovi, ktorý je obsiahnutý vo vakcíne. Získaná imunita má obmedzené trvanie. Okrem toho vírus chrípky sa časom mení a nový typ vírusu môže mať iné vlastnosti. Preto je potrebné očkovanie pravidelne opakovať.

Sezónna vakcína

Vakcína proti sezónnej chrípke, zloženie ktorej sa každý rok mení podľa odporúčania SZO. Používajú sa trivalentné vakcíny obsahujúce dva vírusy typu A a jeden typu B.

Prepandemická vakcína

Vyrába sa pred prepuknutím pandémie z chrípkového vírusu H5N1, ktorý koluje v súčasnosti a má najväčší potenciál zapríčiniť ďalšiu chrípkovú pandémiu.

Pandemická vakcína

Obsahuje antigény proti pandemickému kmeňu vírusu chrípky, ktorý určí SZO. Je dostupná až niekoľko mesiacov od vypuknutia pandémie a izolovania pandemického kmeňa.

Splitová vakcína

Štiepaná, inaktivovaná vakcína, ktorá obsahuje povrchové aj vnútorné antigény.

Subjednotková vakcína

Inaktivovaná vakcína, obsahuje len povrchové antigény (H, N).

Celovírusová vakcína

Vakcína, ktorá obsahuje celý vírus (usmrtený alebo oslabený).

Mock-up vakcína

(model vakcíny)

Vakcína, ktorá bude do konečnej podoby upravená v prípade prepuknutia chrípkovej pandémie. Jej konečná podoba bude závisieť od konkrétneho typu chrípkového vírusu, ktorý pandémiu vyvolá.

Adjuvans

Látka nešpecificky stimulujúca imunitný systém a zvyšujúca účinnosť vakcíny, pričom nevyvoláva špecifickú imunitnú odpoveď (tvorbu protilátok) a umožňuje použitie menšieho množstva antigénu vo vakcíne.

Kolektívna imunita

Cieľom očkovania nie je len zabezpečiť ochranu konkrétneho jedinca, ale aj ochranu celého kolektívu (populácie) pred vznikom epidémie. K tomu je potrebné, aby bolo chránených veľké percento obyvateľstva (tzv. kolektívna imunita). Ak počet zaočkovaných klesne pod určitú úroveň, môže  sa dostaviť epidémia u neočkovaných osôb.

Povinné očkovanie

Súčasť boja štátu proti určitej chorobe, ktorej sa dá predchádzať a ktorá nesie so sebou riziko ťažkého zdravotného poškodenia alebo úmrtia. Štát bojuje proti infekčnému ochoreniu aj tým, že umožňuje očkovanie - poisťovne alebo zamestnávatelia sú povinné hradiť vakcínu a lekár je povinný takéto očkovanie vykonať.

Očkovací kalendár

Zoznam antigénov (vakcín) ktoré tvoria tzv. povinné očkovanie s udaním veku, kedy sa má očkovanie vykonať. Zoznam vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

Mimoriadne očkovanie

Očkovanie nariadené úradom verejného zdravotníctva v danej epidemickej oblasti s presným uvedením cieľových skupín obyvateľstva a spôsobom očkovania.

Zmiernenie

(mitigation)

Stratégia boja proti infekčnej chorobe založená na zmiernenie následkov epidémie.

Oddialenie

(delaying, containment)

Stratégia boja proti infekčnej chorobe založená na zabránenie alebo spomalenie šírenia sa epidémie.

 

Typy nežiaducich udalostí po vakcinácii

 • Reakcia na vakcínu
 • Chyba imunizačného programu (chyby vpodaní)
 • Koincidencia (súčasný výskyt bez vzájomného príčinného vzťahu)
 • Miestna reakcia na injekciu
 • Neznáma

Imunogenita

schopnosť antigénu (vakcíny) vyvolať v organizme imunologickú reakciu danú bunkovými zmenami alebo tvorbou protilátok

Imunizovaný jedinec (jedinec s ochrannými protilátkami)

Jedinec, minimálne 3 týždne od podania poslednej dávky očkovania odporúčaného pre danú vekovú skupinu alebo skupinu chorých alebo minimálne týždeň po preočkovaní v riadnom termíne.

Chladový reťazec

Dodržanie požadovanej teploty na uchovávanie počas skladovania, distribúcie, vrátane lekárne, prenosu vakcín z lekárne do ambulancie a ambulancie lekára.

Očkovacia kampaň

použitie metód agitácie na zdôraznenie všeobecného významu očkovania pri prevencii prenosných ochorení, ako aj konkrétnej prenosnej choroby, s cieľom vytvorenia dôvery verejnosti k vakcínam a k očkovaniu. Očkovacia kampaň sa nezaobíde bez uvedenia názvov konkrétnych vakcín, ako aj podrobností o zložení a použití. Objektívne hodnotí prínosy a riziká očkovania. Očkovacia kampaň má vychádzať z národného systému boja proti prenosným chorobám, (napr. druhov očkovania, očkovacieho kalendára a pod. ), ako aj zo Súhrnu charakteristických vlastností uvedených vakcín.

Reklama vakcíny

Oproti očkovacej kampane je reklama „prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu". Reklama liekov je určená pre verejnosť alebo osobám oprávneným predpisovať lieky, resp. vydávať lieky.

Posilňujúca dávka vakcíny

(booster)

Očkovanie jednou dávkou vakcíny v pravidelných intervaloch slúžiace na udržanie ochranného vplyvu očkovania (koncentrácie špecifickej protilátky v sére - tzv. titru protilátok)..

Tiomersal

V niektorých vakcínach, predovšetkým viacdávkových, pomocná látka na zabránenie rastu mikroorganizmov vo vakcíne. Zabraňuje sa tak výskytu závažných zápalových komplikácií po očkovaní.

Sentinelová metóda

Jedna z epidemiologických metód monitorovania (surveilancie) ochorení. Údaje sa zberajú iba z niekoľkých určených tzv. sentinelových (strážnych) ambulancií. Zo získaných údajov sa dajú extrapolovať údaje na celý región.

Umožňuje zistiť:

 • Aké vírusy kolujú v populácii
 • Koľko  je približne chorých v danom regióne

Sentinelová metóda sa používa v EÚ na monitorovanie chrípky.

Antivakcinačné organizácie

Organizácie zamerané na kritiku očkovania, výrobcov vakcín a organizácií riadiacich očkovanie, ako aj nabádanie ľudí, aby sa neočkovali.

 

Očkovacia schéma

Predpísaná dávka a intervaly medzi očkovaním pre danú vekovú skupinu. Poznáme základnú, neúplnú, alternatívnu, zrýchlenú a pod.  schému.

 

Adsorbovaná (naviazaná) vakcína

V tejto vakcíne je antigén, ktorý slabo navodzuje imunitu, naviazaný na inú molekulu, aby sa mohli vytvárať protilátky.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png