sk

Členovia subkomisie pre fytofarmaká a homeopatiká

Funkcia Meno
predseda Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
podpredseda Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  
tajomník PharmDr. Ivana Pankuchová
člen PharmDr.Stanislava Jankyová, PhD.
člen Doc. Szilvia Czigle, PhD.  
člen Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.  
člen MUDr. Dušana Siveková  
člen PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.  
člen PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
člen

 

Stav od 1.2.2016

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png