sk

Oznámenia o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 do 01.03.2014

Oznámenia o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P.č.    

 

Dátum  oznámenia

Predmet zákazky

Tovar

Služba

Práca

 

Predpokladaná hodnota  zákazky

 Dátum predloženia  cenovej ponuky

 Dátum zadania zákazky

Dátum dodania tovaru

Stav zadania

1.

10.10.2013

Elektroinštalačný materiál

Tovar

1 300,-€

14.10.2013

16.10.2013

25.10.2013

ukončené

2. 28.11.2013 Preprava inšpektorov ŠÚKL,  KL-5 Košice na pracovné cesty Služba 9 900,-€ 12.12.2013 01.01.2014 01.01.2014 ukončené
3. 29.11.2013

Nákup čítačky kolón pre mikrobiológiu

Tovar 1 200,-€ 03.12.2013 10.12.2013 20.12.2013 ukončené
4. 12.12.2013 Deratizácia a dezinsekcia Služba 6 200,-€ 16.12.2013 18.12.2013 23.12.2013 ukončené
5. 16.12.2013 Vedenie účtovných kníh, vypracovávanie finančných výkazov Služba 9 900,-€ 13.12.2013 20.12.2013 01.01.2014 ukončené
6. 18.12.2013 Kávovar s príslušenstvom Tovar 1 600,-€ 18.12.2013 23.12.2013 30.12.2013 ukončené
7. 18.12.2013 Vypracovanie podkladov a poradenstvo pre zhromaždenie údajov o liekoch z viacerých zdrojov Služba 4 500,-€ 18.12.2013 23.12.2013 27.12.2013 ukončené
8. 18.12.2013 Spracovanie komplexného odborného materiálu pre posúdenie dokumentácie pre liek Tecfidera - dimethylfumarat Služba 9 500,-€ 18.12.2013 23.12.2013 27.12.2013 ukončené
9. 20.12.2013 Prístup k balíku vedeckých publikácií Royal Pharmaceutical Society, London, UK Služba 6 300,-€ 20.12.2013 23.12.2013 01.01.2014 ukončené
10. 13.01.2014 Tonery do laserových tlačiarní/faxových prístrojov Tovar 9 500,-€ 15.01.2014 16.01.2014 31.12.2014 ukončené
11. 13.01.2014 Kontrola, oprava a plnenie PHP, kontrola a tlakové skúšky hydrantových hadíc Služba 5 200,-€ 15.01.2014 23.01.2014 31.01.2014 ukončené
12. 13.01.2014 Servisné služby pre motorové vozidlá (pravidelné prehliadky, opravy) Služba 9 900,-€ 15.01.2014 17.01.2014 31.12.2014 ukončené
13. 31.01.2014 Údržba klimatizačných zariadení Služba 9 500,-€ 29.01.2014 04.02.2014 31.12.2014 ukončené
14. 06.02.2014 Licencia Logi Info Server LogiXML Tovar 7500,-€ 06.02.2014 17.02.2014 17.02.2014 ukončené
15. 24.02.2014 Preprava inšpektorov KL2 Služba 4 050,-€ 13.02.2014 31.12.2014 ukončené
16. 24.02.2014 Servis zásovbníkov pitnej vody Služba 5 200,-€ 17.02.2014 31.12.2014 ukončené
17. 28.02.2014 Set na stanovenie bakteriálnych endotoxínov gélovou metódou s príslušenstvom Tovar 2 800,-€ 05.03.2014 31.12.2014 ukončené
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png