sk

Súhrnná správa o VO za I. štvrťrok 2016

P. č. Hodnota zákazky v Predmet zákazky Identifikácia dodávateľa
1 1908,00 Kontrola, oprava a plnenie prenosných hasiacich prístrojov, kontrola a tlakové skúšky hydrantových hadíc Expyro  s.r.o., 922 31 Ratanovce, IČO 36257826
2 3170,00 Papierové utierky typu ZZ do dávkovača, typ 92195 Viera Szikorová SANTECH,Hlavná 10,  92527 Velký Grob, IČO 40219291
3 2774,40 Čistiace potreby PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava, IČO 33768897
4 3879,47 Nákup anorganických   chemikálií Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
5 4984,68 Nákup organických   chemikálií Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
6 11880,00 Nákup analitických kolón a spotrebného materiálu pre laboratóriá Chromservis SK s.r.o., Nobelova 34,       836 03 Bratislava
7 9595,20 Set na stanovenie baktariálny endotoxínov s príslušenstvom Biogenix s.r.o., Kostelecká 879, 19600 Praha 9, ČR, IČO 49356526
8 5199,00 Nákup kultivačných médií, suplementov a bioindikátorov pre mikrobiológiu Unicomp s.r.o., Svätoplukova 23,       05801 Poprad, IČO 31660967
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png