sk

Súhrnná správa o VO za II. štvrťrok 2015

P. č. Hodnota zákazky v Predmet zákazky Identifikácia dodávateľa
1 9840,00 Spracovanie  zhodnotenia odborného odporúčania  Európskej liekovej agentúry CHMP/771815/2011, Rev. 2  Guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of Multiple Sclerosis aktualizácia požiadaviek na znenie indikácií a posúdenie hodnotenia cieľových parametrov pre nové lieky, ktoré má nadobudnúť platnosť 1.08.2015. MUDr. Peter Turčáni, PhD. - SANICON Mýtna 27, 811 07 Bratislava                             IČO 17460913
2 9693,36 Tonery do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov board. sk  s r.o.                                                    Železničná 76, 821 07 Bratislava                    IČO 35853867
3 9900,00 Kancelárske potreby IPOS kancelárske potreby spol. s r.o. prevádzka Stará Vajnorská 11,                       Radničné námestie č. 4, 831 04 Bratislava IČO 17332354
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png