sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013

Por. č. Hodnota zákazky v € Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 5 200,00 Kontrola, oprava PHP EXPYRO, s.r.o., Ratnovce
2. 5 608,80 Licencia na softvér Logi XML Logi Info Server LogiVision GmbH,Nemecko 
3. 4 200,00 Servis zásobníkov pitnej vody Marlus Group, s.r.o., Nitra
4. 9 950,00 Nákup tonerov Juriga, s.r.o., Bratislava
5. 9 600,00 Servis motorových vozidiel PNEU, s.r.o., Bratislava
6. 1 028,12 Hygien.potreby - papier, utierky, mydlo VRC, s.r.o., Veľké Orvište
7. 1 152,00 Ochranné fólie na okná Saxo-autofólie, Bratislava
8. 1 285,20 Inkubátor INB 400 Fisher Slovakia, Levoča
9. 1 970,34 Notebooky- 3 ks  Ekvilibrium, s.r.o.,Bratislava
10. 2 448,00 Tlač ceninového papiera na rozhodnutia Prompt, Bratislava

 

Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000,- € boli zrealizované v súlade s už uzatvorenými zmluvami .
V Bratislave dňa 10. 4. 2013
Vypracovala: Ing. Jana Vidová Schválila: Ing. Lakotová
oddelenie ekonomické vedúca ekonomického oddelenia
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png