sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015

P. č. Hodnota zákazky v Predmet zákazky Identifikácia dodávateľa
1 1209,60 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov HASIL-HD, s.r.o., 956 13 Hrušovany 133
2 8340,00 Licencia na softwér Logi XML Info Server Logi Vision GmbH, Ignaz-Gunther-Strasse 23, 83607 Holzkirchen, Nemecko
3 11880,00 Preprava inšpektorov ŠÚKL KL-2 Topoľčany na pracovné cesty Juraj Zubčák - FUN TAXI, Slnečná 1400/120, 956 22 Prašice
4 11584,58 Servis a údržba klimatizačných a chladiacich zariadení VZT MB Tech s.r.o., Jégeho 16,                         821 08 Bratislava
5 11600,00 Preprava inšpektorov ŠÚKL KL-5 Košice na pracovné cesty Štefan Poprocký-ALFA TAXI, Turgenevova 16, 040 01 Košice
6 11500,00 Nákup organických a anorganických  chemikálií Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
7 11900,00 Nákup analitických kolón a spotrebného materiálu pre laboratóriá Chromservis SK s.r.o., Nobelova 34,       836 03 Bratislava
8 2778,38 Dodanie a výmena hepa filtrov, kontrola a vyregulovanie VZT MB Tech s.r.o., Jégeho 16,                         821 08 Bratislava
9 1673,31 Nákup kultivačných médií, suplementov a bioindikátorov pre mikrobiológiu Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 16  
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png