sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012

Por. č. Hodnota zákazky v € Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 9 900,00 Služby verejného obstarávania Pro - Tender s.r.o., Košice
2. 9 000,00 Prenájom osobného motorového vozidla TopKom, s.r.o., Bratislava
3. 2 000,00 Tlač výročnej správy SOŠ polygrafická, Bratislava
4. 1 000,00 Set na bakteriálne endotoxíny Pharmamel, s.r.o.,Bratislava
5. 1 000,00 Vodný kúpeľ odparovací GFL 1031 Fisher Slovakia,s.r.o.,Levoča
6. 9 999,00 Prepravné služby Mária Slotová - EKOSERVIS
7. 1 300,00 Mikrobiologický inkubátor Fisher Slovakia,s.r.o.,Levoča

 

Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000,- € boli zrealizované v súlade s už uzatvorenými zmluvami .

V Bratislave dňa 11. 7. 2012
Vypracovala: Ing. Jana Vidová
oddelenie ekonomicko - investičné
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png