sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013

Por. č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 10 828,78 Oprava strechy a strešných zvodov IX Technik, s.r.o., Nitra
2. 11 328,59 Servis a údržba klim.a chlad.zariadení VZT  MB Vision, s.r.o., Bratislava
3. 9 599,16 Nákup čistiacich potrieb Acker, s.r.o., Bratislava
4. 10 189,02 Nákup kancelárskych potrieb IPOS, s.r.o., Bratislava
5. 11 464,80 Nákup xeroxového papiera IPOS, s.r.o., Bratislava
6. 10 662,40 Nákup hygienických potrieb VRC, s.r.o., Veľké Orvište
7. 6 000,00 Likvidácia nebezpečného odpadu Polystar, s.r.o., Šurany
8. 5 754,00 Výmena protislnečných fólií Saxo-autofólie, s.r.o., Bratislava
9. 1 746,00 Oprava uzáveru plynu Ondrej Vizík - Giacomont, Nové Zámky
10. 1 478,40 Laboratórny stôl Kvant, s.r.o., FMFI UK, Bratislava
11. 2 976,00 Oprava vzduchotechniky MB Vision, s.r.o., Bratislava
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png