sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011

v zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Por. č.

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

1.

                9 600 €

Oprava, justáž, kalibrácia váh

Peter Mikloško, OPRAVA-PREDAJ VÁH,
Športová 505, Most pri Bratislave

2.

                2 000 €

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z eurofondov

OCTIGON, a.s., Prievozská 4D,
Bratislava

3.

                6 248 €

Deratizácia a dezinsekcia

Demeter Farkaš, KONTAKT plus,
Ožvoldíkova 4, Bratislava

4.

                2 900 €

Likvidácia laboratórneho odpadu

MODRÁ PLANÉTA, s.r.o.,
Košická 37, Bratislava

5.

                2 100 €

Chiracel

AZ CHROM, s.r.o.,
Robotnícka 10, Bratislava

Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyškou ako 1 000 EUR boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu uskutočnenom do 1.4.2011.

 

v Bratislave, dňa 11.10.2011
Vypracoval :
Ing. Zdenka Lakotová
vedúca ekonomicko-inv. odd.

 


Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png