sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012

Por. č. Hodnota zákazky v € Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 1 382,04 Hygienický materiál VRC, s.r.o., Veľké Orvište 

 

Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000,- € boli zrealizované v súlade s už uzatvorenými zmluvami .

V Bratislave dňa 5. 10. 2012
Vypracovala: Ing. Jana Vidová
oddelenie ekonomické
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png