sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011

v zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Por. č.

Hodnota zákazky

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

1.

                6 240 €

Školenie BOZP a OPP

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.,  J.Stanislava 1,  841 05 Bratislava

2.

                2 100 €

Chiracel

AZ CHROM, s.r.o., Robotnícka 10, 831 03 Bratislava

3.

                1 305 €

HP switch

Ekvilibrium, s.r.o., Bučinová 14, 821 07 Bratislava

4.

                1 404 €

Likvidácia chemikálií

Modrá planéta, s.r.o., Košická 37, 821 09 Bratislava

5.

                2 488 €

Chemikálie, skúmavky

Pharmamel, s.r.o., Romanova 22, 851 02 Bratislava

 

 

 

 

Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyškou ako 1 000 EUR boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami,

resp. s výsledkom prieskumu trhu uskutočnenom do 1.4.2011.

v Bratislave, dňa 10.1.2012

Vypracoval:

Ing. Zdenka Lakotová

vedúca ekonomicko-inv. odd.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png