sk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012

Por. č. Hodnota zákazky v € Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 1 750,00 Príprava verejného obstarávania podľa zmluvy o NFP 4D studio, s.r.o.,Bratislava
2. 5 277,80 Nákup hygienických potrieb VRC, s.r.o., Veľké Orvište
3. 8 629,00 Kancelársky papier, obálky, zakladače IPOS,s.r.o.,Bratislava
4. 6 644,59 Oprava sklenených výplní okien a dverí Danymex, s.r.o., Piešťany
5. 9 889,91 IT technika a príslušenstvo Ekvilibrium,s.r.o., Bratislava
6. 9 999,00 Osobná doprava- KL2 (zmluva na 3 roky) Ján Zrebný, Tovarníky
7. 1 945,56 Oprava auta Passat PNEU, s.r.o., Bratislava
8. 5 976,00 Deratizačné služby Mišura, s.r.o., B. Bystrica
9. 9 900,00 Pranie pracovných odevov a textílií (zmluva na 3 roky) Stuhl, s.r.o., Trnava
10. 3 118,80 Tabletové  počítače Ekvilibrium,s.r.o., Bratislava
11. 2 479,28 Kancelárske potreby IPOS,s.r.o.,Bratislava
12. 1 224,00 Lab.konduktometer Ecotest, s.r.o., Topoľčany
13. 1 278,55 Kvalifikácia a servis HPLC Hermes LabSystem, s.r.o., Bratislava
14. 1 111,94 Oprava podláh a stien vo WC Danymex, s.r.o., Piešťany
15. 1 176,67 Oprava 2 miestností - odstránenie VZT prieduchu, maľovanie, opravy, koberec Danymex, s.r.o., Piešťany
16. 1 896,00 Oprava a výmena tlakových reg.plynu Ondrej Vízik Giacomont, Nové Zámky
17. 1 361,76 Pneumatiky, prezutie áut, nastavenie PNEU, s.r.o., Bratislava
18. 1 419,35 Údržbársky materiál Tucek, s.r.o., Bratislava
19. 1 620,00 Oprava plynového odvetracieho potrubia Ondrej Vízik Giacomont, Nové Zámky
20. 1 179,10 Oprava autoklávu Chromiak Bohuš Safim, Piešťany
21. 2 995,00 Školenie zamestnancov sekcie registrácie na prácu v systéme eCTD Balajka M+A, s.r.o., Bratislava
22. 2 986,15 Toal.pap.,utierky na ruky, mydlo VRC, s.r.o., Veľké Orvište
23. 2 443,20 Čistiace a hygienické prostriedky IPOS,s.r.o.,Bratislava

 

 

Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000,- € boli zrealizované v súlade s už uzatvorenými zmluvami .

V Bratislave dňa 30. 01. 2013
Vypracovala: Ing. Jana Vidová
oddelenie ekonomické
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png