sk

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády SR č. 603/2010

Zoznam zmlúv verejného obstarávania nad 500 000,- Sk (16 596,96 €), uzatvorených po 1. 1. 2000

P.č.

Dodávateľ

Účel

Suma

Podpis zmluvy

Doba

1.

E-CON-NECT

Bratislava

Dodávka inšt. telekom. zariadenia

596 328,60 Sk

09.03.2000

určitá

2.

MERCK s.r.o. Bratislava

Dodávka laboratór. zariadení

610 000,00 Sk

14.06.2000

určitá

3.

Mettler-Toledo s.r.o. Bratislava

Dodávka analyt. váh, titrátora

534 492,00 Sk

14.06.2000

určitá

4.

I+I s.r.o. Bratislava

Dodanie hemodynamického polyanalyzátora

1 098 899,- Sk

25.09.2000

určitá

5.

METTLER TOLEDO, s.r.o. Bratislava

Dodávka automatického titrátora DL 55

546 670,- Sk

26.09.2001

určitá

6.

TRIEL, spol. s.r.o. Hornádska 22, Bratislava

Stavebné práce - elektroinštalácia v ŠÚKL

1,098 984,80 Sk

31.10.2001

určitá - 3 roky

7.

TRIEL,spol. s.r.o. Hornádska 22, Bratislava

elektroinštalácia suterénu, prízemia, 2.,3. a 4. poschodia

4 330 495,- Sk

10.05.2002

určitá

8.

WINGS,s.r.o Františkánske nám. 3, Bratislava

Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov do zahraničia

570 000,- Sk ročne

10.06.2002

neurčitá

9.

AMEDIS, spol.s.r.o. Piešťany

Dodanie zostavy Atomový absorbčný spektrometer Varian Spektra 220

2 186.213,40 Sk

23.10.2002

určitá

10.

SHIMADZU SLOVAKIA, Kollárovo nám. 9, Bratislava

Nákup prístroja HPLS

2 200 788,20 Sk

28.08.2003

určitá

11.

Ing. Dušan Dinaj, Sabinovská 5, Bratislava

Autorský dozor na stavbe ŠÚKL - prístavba

847 020,- Sk

01.09.2003

určitá

12.

AUTO KARPATY, a.s.

Nová 17, Pezinok

Nákup osobného mot.vozidla zn.ŠKODA Octavia 1,8 20 V

644.022, Sk

08.09.2003

určitá

13.

URPE, s.r.o.

Banská Bystrica

Rekonštrukcia osobného výťahu ŠÚKL

1, 063 824,- Sk

17.08.2005

určitá

 

14.

MERCK, Bratislava

Dodávka autoklávu, inštalácia, uvedenie so prevádzky

580 239,- Sk

19.12.2005

určitá

15.

AMEDIS, Piešťany

Dodávka Spektrofotometer s príslušenstvom

 

 

588 574,- Sk

20.12.2005

určitá

16.

AMEDIS Piešťany

Dodávka - Disolučný systém so spektrofotometrom

2 484 146,40 Sk

20.12.2005

určitá

17.

GRIF s.r.o. Bratislava

Dodávka mot.vozidla FIAT Ducato combi

1 109 279,- Sk

10.01.2006

určitá

18.

URPE, s.r.o.B.Bystrica

Zhotovenie diela - stavba ŠÚKL KL Žilina

13 089 664,60 Sk

06.10.2006

určitá

 

19.

Ing.arch.Borecký Bratislava

Projekt - rekonštrukcia budovy v Malackách (archív)

636 000,- Sk

20.10.2006

určitá

20.

DATALAN, a.s. Bratislava

Odovzdanie diela -vedenie správy registratúry "registratúrna kniha"

526 568,- Sk

13.11.2006

neurčitá

21.

Bystrická inštalačná spoločnosť - BIS, s.r.o. B.Bystrica

Stavebné úpravy KL 5 Košice

6 760 382,60 Sk

15.2.2007

určitá

 

22.

MODRÁ PLANÉTA, s.r.o. Bratislava

Zber, preprava a zneškodňovanie liekov z verejných lekární

116,60 Sk/kg

04.09.2007

neurčitá

23.

Štefan Bonkala Bratislava

Presťahovanie archívu zo skladu v Modre do Rovinky

831 572,- Sk

02.06.2008

určitá

24.

FN L. Pasteura Košice

Úprava priestorov pre objednávateľa ŠÚKL

799 860,70 Sk

1.10.2008

určitá

25.

TRIEL mont, s.r.o.

Bratislava

Stavebné práce (elektroinštalácia, slaboprúd, zdravotech- nika), stav. úpravy- časť zverinec

1 187 906,80 Sk

15.10.2008

určitá

 

26.

AMEDIS spol. s r.o.

Kúpa HPLC

96 142,25 €

(2 896 381,42 Sk)

30.1.2009

určitá

27.

Ing. Anna Bieliková

Spracovanie účtovníctva

35 760,- €

(1 077 305,76 Sk)

23.12.2010

určitá

 

Zoznam objednávok nad 500 000,- Sk (16 596,96 €), vystavených po 1. 1. 2000, kde nebola uzatvorená zmluva

(verejné obstarávanie bolo vykonané formou prieskumu trhu)

P.č.

Dodávateľ

Účel

Suma

Podpis objednávky

1.

Medica Publishing and Consulting,s.r.o.

Jazyková a odborná korektúra textov

33 000,- €

(994 158,- Sk)

3.2.2010

2.

KASYS, s.r.o.

Rotomat – obežný regál

33 148,- €

 (998 616,65 Sk)

7.7.2010

 

Zoznam zmlúv na nájom priestorov nad 500 000,- Sk (16 596,96 €), uzatvorených po 1. 1. 2000, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní

P.č.

Dodávateľ

Účel

Suma

Podpis zmluvy

Doba

1.

FN L. Pasteura Košice

Nájom nebytových priestorov

543 825,- Sk

01.12.2004

určitá

2.

Ad Promo consulting, s.r.o.

Nájom nebytových priestorov (archív)

3 060 715,- Sk ročne

9.3.2007

neurčitá

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png